KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTRYSTYCZNE, 2019 DIALOGI Małgorzata Bundzewicz

0

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTRYSTYCZNE, 2019

DIALOGI

Małgorzata Bundzewicz 

wernisaż

wystawy malarstwa pt.

Exterior – Interior 

PIĄTEK, 5 LIPCA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME