Lady of Fatima in Krzeptówki

0

Lady of Fatima in Krzeptówki

Although Zakopane’s Krzeptówki is more than three thousand kilometres away from Fatima, it is hard to find a place closer to the world-famous Portuguese village. It is not surprising, therefore, that the Lady of Fatima Shrine in Krzeptówki attracts more than two million pilgrims each year.

The cult of Our Lady of Fatima in Krzeptówki was initiated by the Pallottine Fathers in the mid-19th century. Initially, a small chapel was built dedicated to the Immaculate Heart of Mary in which a statue of Our Lady of Fatima was donated by the Bishop of Fatima and transferred to the Zakopane Pallottines by Cardinal Stefan Wyszyński. The fate of the chapel in Zakopane was decided, however, by the events that took place on St. Peter’s Square in Rome, on 13 May 1981.

The then priest ministering in the chapel learned of the assassination attempt on John Paul II during the Rosary devotion for the Holy Father. It was then decided that if the Pope lived, on the site of the prior chapel a temple in honour of the Immaculate Heart of the Lady of Fatima would built as a votive offering for saving the life of John Paul II. And so it happened.

Today the Krzeptówki Sanctuary is not only a place of worship, but thanks to the extraordinary architecture it is also an obligatory site on the Zakopane route.

Choć zakopiańskie Krzeptówki oddalone są od Fatimy o ponad trzy tysiące kilometrów, trudno o miejsce bliższe znanej na całym świecie portugalskiej wiosce. Nie dziwi więc, że do Fatimskiej Pani z Sanktuarium na Krzeptówkach, każdego roku przyjeżdża ponad dwa miliony pielgrzymów.

Kult Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach zapoczątkowali Księża Pallotyni w połowie XIX wieku. Początkowo w miejscu tym wybudowano niewielką kaplicę poświęconą Niepokalanemu Sercu Maryi w której umieszczono figurę Matki Bożej Fatimskiej ofiarowaną przez biskupa z Fatimy i przekazaną zakopiańskim Pallotynom przez kard. Stefana Wyszyńskiego. O dalszych losach zakopiańskiej kaplicy zadecydowały jednak wydarzenia, które miały miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r.

O zamachu na Jana Pawła II ówczesny kapłan posługujący w kaplicy dowiedział się podczas nabożeństwa różańcowego w intencji Ojca Świętego. Postanowiono wówczas, że jeśli Papież przeżyje, w miejscu dotychczasowej kaplicy powstanie świątynia ku czci Niepokalanego Serca Fatimskiej Pani, jako wotum za uratowanie życia Jana Pawła II. I tak też się stało.

Dziś Sanktuarium na Krzeptówkach jest nie tylko miejscem kultu religijnego, ale dzięki niezwykłej architekturze stało się ono również obowiązkowym punktem na zakopiańskim szlaku. PK

Obwohl der Stadtteil von Zakopane Krzeptówki mehr als dreitausend Kilometer von Fatima entfernt ist, kann man keinen anderen Platz in der ganzen Welt finden, der dem portugiesischen Dorf näher stehen würde. Es überrascht daher nicht, dass die Madonna von Fatima aus dem Sanktuarium in Krzeptówki jedes Jahr von über zwei Millionen Pilgern besucht wird.

Mit dem Kult der Muttergottes von Fatima in Krzeptówki haben Mitte des 19. Jh. die Pallottiner begonnen. Am Anfang hat man an dieser Stelle eine kleine Kapelle erbaut, die dem Unbefleckten Herzen Mariä gewidmet wurde und in der die Figur der Muttergottes von Fatima aufgestellt wurde. Diese wurde durch den Bischof von Fatima gespendet und von Kardinal Stefan Wyszyński an die Pallottiner überreicht. Über das weitere Schicksal der Kapelle von Zakopane entschieden jedoch die Ereignisse, die sich am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz in Rom abgespielt hatten. Vom Attentat auf Papst Johannes Paul II. hat der in der Kapelle dienende Priester, während er einen Rosenkranzgottesdienst zugunsten des Heiligen Vaters zelebrierte, erfahren. Man hat damals beschlossen, dass wenn der Papst überlebt, an der Stelle der jetzigen Kapelle ein Gotteshaus zu Ehren des Unbefleckten Herzens der Muttergottes von Fatima als Weihgabe für das gerettete Leben von Johannes Paul II. entstehen soll. Und so ist es auch geschehen.

Heute ist das Sanktuarium in Krzeptówki nicht nur ein Ort des Religionskultus, sonder auch dank der außergewöhnlichen Architektur ein obligatorischer Besichtigungspunkt auf der Zakopane-Route.

Fatimska Pani z Krzeptówek

PLACES WORTH YOUR TIME