Lajkonikowe konkursy 2023

0

LAJKONIKOWE KONKURSY

Muzeum Krakowa zaprasza do wzięcia udziału
w konkursach towarzyszących tegorocznemu 
Pochodowi Lajkonika!

Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa, która od kilku wieków przyciąga tłumy widzów. Co roku w oktawę Bożego Ciała barwny orszak włóczków i Tatarów prowadzony przez jeźdźca na sztucznym koniku przemierza trasę między Zwierzyńca do Rynku Głównego w rytmie krakowskich melodii. Każdy z widzów oczekuje na uderzenie buławą od Lajkonika, co ma przynieść szczęście na cały kolejny rok.

W dniu 15 czerwca 2023 roku lajkonikowy orszak przemierzy przy dźwięku krakowskich melodii w wykonaniu kapeli Mlaskoty od lat niezmienioną trasę: od ulicy Senatorskiej, do Klasztoru Sióstr Norbertanek, następnie ulicami Kościuszki i Zwierzyniecką pod Filharmonię Krakowską, następnie ulicą Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego, gdzie o godzinie 20.00 na scenie pod Wieżą Ratuszową ma miejsce finałowy taniec Lajkonika i odebranie „haraczu” z rąk Prezydenta Miasta.

Tegorocznemu Pochodowi Lajkonika towarzyszą dwa konkursy dla najmłodszych.

KONKURS
NA „NAJPIĘKNIEJSZY DZIECIĘCY ORSZAK LAJKONIKA”

W ramach pierwszego konkursu na „Najpiękniejszy dziecięcy orszak Lajkonika” zapraszamy serdecznie grupy przedszkolne oraz uczniów klas I, II, III i IV szkół podstawowych do zaprezentowania inscenizacji pochodu Lajkonika przy wykorzystaniu własnych strojów i rekwizytów, a także programu choreograficznego. Uczestnicy mogą zaprezentować się na dziedzińcu klasztoru Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu ul. T. Kościuszki 88, godz. 13.30-14.45 na bulwarze Rodła w Krakowie, godz. 16.00-16.45. 1. Nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie powinni zgłosić udział w konkursie grupy przedszkolnej lub szkolnej w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. mailowo na adres: folklor@muzuemkrakowa.pl W tytule maila należy wpisać: „Najpiękniejszy orszak Lajkonika”.

KONKURS „MÓJ LAJKONIK 2023”

Drugi konkurs zatytułowany jest „Mój Lajkonik 2023”. Praca konkursowa polega na wykonaniu rysunku postaci Lajkonika, orszaku lub nawiązującego do legendy o Lajkoniku. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: od 4 do 7 lat (dzieci urodzone w 2016) oraz od 8 do 10 lat (dzieci urodzone w 2013). Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Praca konkursowa powinna zostać sfotografowana i zdjęcie tej pracy w formacie jpg lub plik PowerPoint powinno zostać przesłane przez rodzica, opiekuna prawnego lub reprezentanta placówki edukacyjnej  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs Mój Lajkonik”.

Regulaminy konkursów do pobrania znajdują się na stronie.

Na zwycięzców w obu konkursach czekają nagrody rzeczowe i lajkonikowe upominki!

Więcej informacji na temat Pochodu Lajkonika 2023 znajduje się na stronie Muzeum Krakowa.

Partnerzy wydarzenia:

Cracovia Danza

Fundacja Ardente Sole

Fundacja Osada nad Wisłą

Karczma Smil’y

Bar Nienasycenie

Teatr Walki Leszka Galicy

Mecenas Muzeum Krakowa
oraz Główny Partner Wydarzenia:

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PLACES WORTH YOUR TIME