Muzealne aktualności 13-19 lutego

0

MONASTYCZNE SEVRES,
CZYLI WPŁYW DUCHOWOŚCI ZAKONÓW
NA ARCHITEKTURĘ NAJBARDZIEJ ZNANYCH
KOŚCIOŁÓW KLASZTORNYCH KRAKOWA

– WYKŁAD

 

14 lutego (wtorek), godz. 17:30
Rynek Podziemny, Rynek Główny 1

Rynek Podziemny, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na wykład w ramach Święta Oddziału: „Drążenie Miasta. Eter”.

Prowadzenie: Katarzyna Matusik-Niwicka (krakowska przewodniczka miejska, członkini Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich)

W tegorocznej odsłonie święta opowiadamy Państwu o piątym elemencie – eterze, czyli żywiole, z którego zbudowane są niebiosa i zaświaty. Mówimy o Krakowie w kontekście szeroko rozumianej duchowości i sfery sakralnej (wierzenia, religia, astrologia, zagadnienia etnograficzne, sztuka sakralna, wybitne krakowskie umysły). Poruszamy tematy, które pomogły nam w poprzednich edycjach święta oddziału opowiadać o mieście przez pryzmat wody, ognia, a potem powietrza i ziemi. Są to:  religia/obrzędowość, nauka, sztuka, życie codzienne/rodzina. Podczas wykładów wtorkowych gościmy prelegentów, którzy opowiadają o: życiu religijnym Krakowa, jego sztuce sakralnej, astrologii w wiekach średnich, wierzeniach ludowych, miejscach świętych, niebie i zaświatach. Zapraszamy do „drążenia miasta” razem z nami!

Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją
Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 35, tel. 12 426 50 60,
info@muzeumkrakowa.pl
Wstęp bezpłatny

 

 

BABSKI COMBER
– CYKL WARSZTATÓW W KRĘGU KOBIET

14 lutego (wtorek), godz. 17:30-20:30
Dom pod Krzyżem, Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, ul. Szpitalna 21

Zapraszamy na warsztaty.

Babski Comber to obchodzony niegdyś w Ostatki, zapomniany dziś zwyczaj krakowskich przekupek. Według legendy tego dnia  świętowały one uwolnienie od ciemiężyciela, wójta podkrakowskich Piasków – Combra. Ciągnęły wtedy spod wspomnianej wsi aż na Krakowski Rynek słomianą kukłę, która go uosabiała, dokazując przy tym i śpiewając tzw. pieśni combrowe. Wszystko kończyło się muzyką, czyli potańcówką w karczmie.

Po ponad stu latach od przerwania tej tradycji zapraszamy krakowianki do stworzenia współczesnej Ceremonii Babskiego Combru. Zasiądziemy w Kręgu, w którym wspólnie celebrować będziemy krakowskie zapusty, pogłębiając refleksję nad ich symboliką i podejmując refleksję nad rolą kobiety w Świecie. Z jednej strony postrzegana jest ona jako opiekunka rodzącego się właśnie nowego, bardzo delikatnego życia na Ziemi. Z drugiej jako ta, która zaprasza to życie do siebie, pozwalając sobie marzyć i kwitnąć. Otwiera się na to, co przychodzi do niej z Kosmosu.

Kobiety od tysięcy lat zasiadają w Kręgach, aby połączyć się we wspólnej intencji, podzielić się swoimi troskami i radościami, problemami życia codziennego i rozterkami natury duchowej. Podczas warsztatów pracować będziemy metodami świadomego ruchu, będziemy śpiewać pieśni combrowe oraz pisać nową legendę o Combrze. Poszukamy swoich unikalnych talentów i darów, łącząc się w pełni współczesnej kobiecości, która będzie miała szansę zamanifestować się podczas tegorocznych zapustów, czyli 18 lutego na Rynku Głównym w Krakowie.

Warsztaty mają charakter pracy rozwojowej w sferze intelektualnej, emocjonalnej oraz duchowej, a obrzęd który jest jej rezultatem, to forma kolektywnego świętowania zaistniałej podczas niego zmiany.

Osoby prowadzące:

Joanna Łucja Cichoń – współtwórczyni takich projektów jak Fundacja Rodzinne Ogrody – Przestrzeń Dzikich Odkrywców, Krakoskie Dziady, Małopolska Szkoła Tradycji, Letnisko Teatralne w Kotlinie (Lato w Teatrze), Solidarne Pychowice, Spacer wokół szopki, która pisze o sobie:
„Jestem człowiekiem, Kobietą – tancerką życia, która jakości tańca scenicznego od kilku lat z powodzeniem przenosi do życia. Dzięki językowi ciała i ruchu każdego dnia doświadczanie mojego człowieczeństwa staje się pełniejsze. Jako trenerka języka ruchu i świadomej pracy ciałem od dwóch lat prowadzę warsztaty oparte o metodę choreoterapii i Laban/Bartenieff Movement System (LBMS). Zapraszam do pozawerbalnego doświadczania siebie w kontakcie, podążając za naturalnymi cyklami przyrody, z którą czuję się nierozerwalnie połączona. Jestem ciągiem dalszym tego, co było i początkiem tego co będzie w tym wymiarze czasoprzestrzeni. W swoich taneczno-muzycznych poszukiwaniach inspiruję się muzyką tradycyjną oraz słowiańską obrzędowością, z mocnym akcentem na tę wywodzącą się z polskiej tradycji, w szczególności mojej rodzimej Ziemi Krakowskiej. Tradycję traktuję jako kontinuum, którego wszyscy jesteśmy częścią, a na moich warsztatach zapraszam do jej transformowania i nadawania znaczeń w Tu i Teraz oraz tworzenia współczesnych rytuałów przejścia. Poprzez ruch, muzykę i śpiew tkam sieć bliskich relacji i dzięki niej mam już kolejny raz okazję współpracować z Muzeum Krakowa, tworzyć zalążek współczesnej krakowskiej tradycji”.

Katarzyna Chodoń – zawodowo instruktorka w Teatrze Złoty Róg w Bronowicach Małych, edukuje jako Pani od Muzyki, często z Kapelą Skrzaciki. Współpracuje z instytucjami m.in. Muzeum Krakowa – Osadzanie Chochoła, Spacer wokół szopki, Muzeum Etnograficzne – Rozśpiew, Stowarzyszenie Rozstaje – Etnokraków, FonóKraków, śpiewaczka w zespołach Raraszek, Tadirindum, Swada, Strojone.
O sobie pisze: „Jestem Krakowianką z wyboru, folklorystką i regionalistką z zamiłowania i wykształcenia. Prowadzę warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego, starając się przybliżyć uczestnikom rodzimy folklor muzyczny najbliższy miejscu ich zamieszkania. W moich działaniach czerpię z melodii, tańca i tekstów, którymi posługiwali się nasi przodkowie przez stulecia. Nie rekonstruuję dawnych obrzędów, ale próbuję pokazać, że wciąż mogą być one żywym źródłem narzędzi do komunikacji”.

Osoby prowadzące: Joanna Cichoń, Katarzyna Chodoń
Limit: 15 osób
Wydarzenie bezpłatne
Zapisy: e-mail: babskicomberkrakow@gmail.com
Informacje: tel. 780 098 725

Warsztaty są bezpłatne i realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa.

POLSKI RUCH TURYSTYCZNY W KARPATACH MARMAROSKICH I ALPACH RODNIAŃSKICH DO WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ
– WYKŁAD

15 lutego (środa), godz. 18:00
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na wykład w ramach cyklu „Dworzec Karpaty”.

Zapraszamy na nowy cykl wykładów w Muzeum Podgórza, w czasie których będziemy odbywać dalsze i bliższe wędrówki po Galicji, towarzysząc podgórzanom w ich wojażach. Hasłem przewodnim cyklu będzie Dworzec Karpaty, który w okresie międzywojennym znajdował się na pl. Zgody (obecnie pl. Bohaterów Getta), obsługiwany przez Polski Związek Turystyczny.

Najbliższy wykład poświęcony będzie polskiemu ruchowi turystycznemu w Karpatach Marmaroskich i Alpach Rodniańskich do wybuchu I wojny światowej, zwłaszcza działaniom podejmowanym przez prekursorów polskiej turystyki karpackiej, dr. Hugona Zapałowicza i dr. Mieczysława Orłowicza, jak również prof. gimnazjalnego z Przemyśla Bolesława Błażka, pioniera psychologii wychowawczej i młodzieżowych obozów wędrownych. W dwutygodniowej wyprawie botanicznej Zapałowicza brali udział jako tragarze-przewodnicy: Wawrzyniec Szkolnik z Zawoi pod Babią Górą, czy Iwan Żyteniuk z Żabia. Akademicki Klub Turystyczny rokrocznie podejmował kilkudniowe wycieczki do Alp Rodniańskich (nierzadko z terenu ówczesnej Galicji przez tzw. Karpaty Marmaroskie). Innego rodzaju aktywnością turystyczną była czterotygodniowa wschodniokarpacka wyprawa przemyskich gimnazjalistów pod kierunkiem Bolesława Błażka na trasie Jaremcze – Dorna Watra, przez Karpaty Marmaroskie i Alpy Rodniańskie, latem 1912 r. Wybuch pierwszej wojny światowej sprawił, że ruch turystyczny zamarł, a Polacy pojawili się na pograniczu Karpat Marmaroskich i Alp Rodniańskich jako żołnierze Legionu Polskiego (austro-węg.) oraz carskiej armii (ros.) biorąc udział  w dniach 18-22 stycznia 1915 r. w bitwie pod Kirlibabą-Ludwikówką (rum. Cârlibaba, węg. Lajosfalva, niem. Ludwigsdorf).

Osoba prowadząca: dr Dariusz Dyląg

Udział bezpłatny
Brak konieczności rezerwacji

 

 

OTWARCIE WYSTAWY „TRZEPAKI, REKSIO, ATARI”

16 lutego (czwartek), godz. 18:00
Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa, serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy „Trzepaki, Reksio, Atari”! W programie zwiedzanie wystawy oraz atrakcje przygotowane specjalnie dla najmłodszych.

Wystawa będzie opowiadać o różnych obszarach zabawy i rozrywki dziecięcej w okresie PRL-u: zarówno o zabawkach i grach (tych popularnych i tych wymarzonych), aktywnościach na świeżym powietrzu, zabawach i grach ruchowych, jak i o czytelnictwie, ofercie kulturalnej dla dzieci czy o rozwoju technologii na przestrzeni dekad (od telewizorów, rzutników po pierwsze komputery w latach 80. XX w.).

Można tu będzie nie tylko oglądać, czytać, ale też dotykać, bawić się i doświadczać. Przygotowujemy ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych, na którą złożą się przestrzenie interaktywne oraz skierowane specjalnie do dzieci teksty.

Pośród kilkuset eksponatów prezentowanych na wystawie będzie można znaleźć klasyki – jak celuloidowe lalki, misie-trociniaki, figurki żołnierzyków, zabawkowe pojazdy, popularne planszówki, wrotki, zośkę, kolejkę elektryczną, czy rzutnik Ania – ale też prawdziwe perełki, np. autentyczną lalkę filmową Misia Uszatka, oryginalne folie animacyjne, przedstawiające m.in. Bolka i Lolka oraz Reksia, grafiki Bohdana Butenki (jednego z najczęściej nagradzanych polskich grafików i ilustratorów, autora komiksów i książek), oryginalne plansze komiksowe, m.in. z cykli Kajko i Kokosz oraz Jonka, Jonek i Kleks. Oczywiście nie może tu też zabraknąć tytułowego trzepaka (oryginalnego, z epoki!) oraz komputera Atari.

W gronie eksponatów znajdzie się wiele prywatnych pamiątek, w niektórych przypadkach opatrzonych wspomnieniami właścicieli. Ten zasób jest efektem akcji „Podzielcie się z nami swoim dzieciństwem”, zapraszającej do współtworzenia wystawy i przeprowadzonej przez Muzeum od grudnia 2021 roku do marca 2022 roku. Dzięki temu nasza (wspólna) opowieść nabierze wyjątkowego, osobistego charakteru.

Wydarzenie bez limitu osób
Udział bezpłatny
Bez konieczności rezerwacji

WŁADYSŁAW WICHMAN- ZAPOMNIANY DZIAŁACZ
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W KRAKOWIE.
– PREZENTACJA KSIĄŻKI: „MOJE ŻYCIE. PAMIĘTNIK ZATORZANINA”

16 lutego (czwartek), godz. 18:00
Sala wystawy stałej „
Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956”,
Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2

Ulica Pomorska, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na prezentację książki Władysława Wichmana: „Moje życie. Pamiętnik zatorzanina”.

Władysław Wichman przez wiele lat był związany z naszym miastem, gdzie w czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracji. Na terenie Krakowa współtworzył podziemną partię „Stronnictwo Demokratyczne”, wyrabiał min. fałszywe dokumenty dla ukrywających się Żydów i współpracował z szefem kontrwywiadu krakowskiego zgrupowania AK „Żelbet”, Stanisławem Czapkiewiczem „Sprężyną”.

Wydarzenie w ramach programu edukacyjnego Trasy Pamięci.

Udział bezpłatny
Brak konieczności rezerwacji (limit miejsc)

 

NIECH ŻYJE BAL!
O KARNAWALE I MODZIE BALOWEJ

– WYKŁAD ONLINE

17 lutego (piątek), godz. 17:00
Wykład online na profilu Kamienicy Hipolitów na Facebooku

Kamienica Hipolitów, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na wykład online.

Niech żyje bal! Czas karnawału to czas radości. Z kim ruszysz do poloneza? Trudno opanować emocje. Ciekawe, czy Twoja suknia spodoba się koleżankom? Lekki muślin pięknie mieni się w tańcu, a karnecik zapełnia się nazwiskami partnerów.

Na wykładzie Niech żyje bal! nasza prelegentka, Karolina Żebrowska, opowie o modzie balowej – sukniach, rękawiczkach i innych dodatkach. Karnawał był okresem hucznych zabaw, bez wątpienia więc zobaczymy niejedną strojną toaletę! Jakie kolory były odpowiednie dla panny, a jakie dla mężatki? Jak zmieniały się popularne modele? Na te i więcej pytań Karolina odpowie już 17 lutego.

Osoba prowadząca: Karolina Żebrowska

Udział bezpłatny
Brak konieczności rezerwacji

 

 

PODGÓRSKIE MOSTY I KŁADKI

18 lutego (sobota), godz. 11:00
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na warsztaty dla dzieciw ramach cyklu „Pracownia pod Kopcem”.

Podgórze, XIII Dzielnica Krakowa, leży na prawym brzegu Wisły. Łączy je ze starym Krakowem kilka mostów. To właśnie o nich opowiemy na naszych zajęciach. Czy wiecie, że to właśnie na moście w 1915 roku odbyła się uroczystość połączenia Podgórza i Krakowa? Albo, że na moście może znajdować się ekspozycja dzieł sztuki (mogą odbywać się wystawy)? Jeśli nie, to koniecznie przyjdźcie do nas. Na koniec każdy z uczestników zaprojektuje, a nawet wykona swój własny most!

Osoba prowadząca: Anna Pomykalska

Warsztaty przeznaczone dla dzieci 6-12 lat
Limit osób: 15
Cena: 15 zł
Rezerwacja: Centrum Obsługi Zwiedzających (Pałac Krzysztofory,
Rynek Główny 35), tel. 12 426 50 60; e-mail: info@muzeumkrakowa.pl
Bilety można kupić w kasie Muzeum Podgórza (w miarę dostępności).

 

 

OPROWADZANIE-WSPOMINANIE NA WYSTAWIE
„TRZEPAKI, REKSIO, ATARI”

19 lutego (niedziela), godz. 12:00
Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Serdecznie zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Trzepaki, Reksio, Atari”, w czasie którego każdy, kto zechce, podzieli się wspomnieniami. Każdy jest ekspertem w temacie swojego dzieciństwa! Mile widziane wszystkie pokolenia – dla każdego mamy coś ciekawego 🙂

Czym i w co bawiły się dzieci w PRL-u? Jak formy i możliwości zabawy zmieniały się wraz z upływem czasu? A może niektóre z nich wciąż są znane i popularne? Wystawa „Trzepaki, Reksio Atari” opowiada o różnych obszarach zabawy i rozrywki dziecięcej w okresie PRL-u: zarówno o zabawkach i grach (tych popularnych i tych wymarzonych), aktywnościach na świeżym powietrzu, zabawach i grach ruchowych, jak i o czytelnictwie, ofercie kulturalnej dla dzieci czy o rozwoju technologii na przestrzeni dekad (od telewizorów, rzutników po pierwsze komputery w latach 80. XX w.).

Prowadzenie: Agata Klimek-Zdeb

Wstęp w cenie biletu wstępu na wystawę

Limit: 20 osób
Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją w Centrum Obsługi Zwiedzających:
Rynek Główny 35,31-011 Kraków,
tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

 

 

PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ KRAKOWSKĄ
NA POKONKURSOWEJ WYSTAWIE
80. KONKURSU SZOPEK KRAKOWSKICH

Muzeum Krakowa zaprasza do głosowania w plebiscycie na najpiękniejszą szopkę krakowską na wystawie pokonkursowej 80. Jubileuszowego Konkursu Szopek Krakowskich.

Zagłosuj na najpiękniejszą szopkę krakowską i wygraj voucher na usługi SPA w Hotelu Galaxy w Krakowie o wartości 250,00 zł.

Głosowanie w ramach Plebiscytu trwa od 3 stycznia do 24 lutego 2023 r.

Przy zakupie biletu wstępu Uczestnik otrzymuje kartę do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, opatrzoną pieczątką Organizatora.

W dowolnym momencie zwiedzania wystawy Uczestnik, po wypełnieniu karty do głosowania, może wrzucić ją do oznaczonej urny.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 lutego 2023 r. o godz. 18.00 na stronie internetowej www.muzeumkrakowa.pl oraz na profilu Muzeum Krakowa na Facebooku.

Więcej szczegółów w regulaminie do pobrania na stronie:

https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/plebiscyt-publicznosci-na-najpiekniejsza-szopke-krakowska

 1. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa uzyskały honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

REJESTRACJA NA BIEG „PAMIĘTAJ Z NAMI 2023” TRWA!

IX edycja Biegu „Pamiętaj z nami” obędzie się 13 maja (sobota) 2023!

Link do zapisów: https://zapisy.sts-timing.pl/892/

Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie:
https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/rejestracja-na-bieg-pamietaj-z-nami-2023

IDEA BIEGU PAMĘTAJ Z NAMI

Już po raz dziewiąty Ulica Pomorska – oddział Muzeum Krakowa – stanie się miejscem startu tysiąca biegaczek i biegaczy, którym wojenna historia Krakowa, pamięć o pokoleniach ludzi wojny i okupacji oraz ich ofiarność na rzecz potrzebujących nie jest obojętna.

Bieg jest częścią wydarzenia „Pamiętaj z nami”, będącego świętem Trasy Pamięci, czyli oddziałów Muzeum Krakowa (Fabryka Emalia Oskara SchindleraApteka pod OrłemUlica Pomorska) i Muzeum KL Plaszow, które wspólnie opowiadają historię Krakowa lat 1939–1956. Temat przewodni tegorocznej edycji to Oblicza bohaterstwa.

Bieg „Pamiętaj z nami” jest z jednej strony upamiętnieniem i podziękowaniem wojennemu pokoleniu krakowian za ich bohaterskie postawy i czyny, za ryzykowanie nierzadko własnym życiem, życiem swoich rodzin i przyjaciół. Przy czym ich bohaterstwo miało różne oblicza: walka z bronią w ręku, konspiracja, ale też codzienne zmaganie się z terrorem, głodem, strachem i niedostatkiem – z wojenną rzeczywistością. Bieg przypomina o ich walce o wolność i godność, poświęceniu dla innych, ale też powojenną traumę i brak zrozumienia.

Z drugiej strony – wypełnieniem zobowiązania nas, żyjących, że nie zapomnimy, że będziemy tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom. Ta pamięć jest utrwalona w wystawach: Kraków – czas okupacji 1939–1945 w Fabryce Schindlera, Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim w Aptece pod Orłem, Krakowianie wobec terroru 1944–1956 w Ulicy Pomorskiej, i na wystawie plenerowej Muzeum KL Plaszow.

TRASA

Bieg „Pamiętaj z nami” rozpoczynamy już tradycyjnie przy ul. Pomorskiej, obok miejsca pamięci narodowej Ulica Pomorska, gdzie w czasie wojny była siedziba i więzienie gestapo, a od ponad 40 lat funkcjonuje tu muzeum z zachowanymi celami, na których ścianach ostały się inskrypcje wyryte przez więźniów.

Trasa biegu kończy się na prawym brzegu Wisły, na pl. Bohaterów Getta. Podczas okupacji niemieckiej plac był miejscem koncentracji, selekcji i wywózki Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Dzisiaj pod nr. 18 na pl. Bohaterów Getta działa muzeum poświęcone historii getta i Sprawiedliwemu wśród Narodów Świata Tadeuszowi Pankiewiczowi.

Z okazji Biegu przygotowaliśmy bogaty program towarzyszący (pl. Bohaterów Getta/ 13 maja/ godz. 11.00–14.00).

 • Udział zapowiedziała już więźniarka 3 obozów AL/KL Plaszow, KL Auschwitz, AL Brünnlitz, jedyna żyjąca dziś w Polsce ocalona przez Oskara Schindlera, Bronisława (Niusia) Karakulska z domu Horowitz. Niusia zgodziła się też wręczyć medale zwycięzcom biegu, za co Jej serdecznie dziękujemy!
 • Podczas Biegu wspólnie z Polską Akcją Humanitarną kwestujemy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Już teraz można dokonywać wpłat https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina (z dopiskiem „Pamiętaj z nami 2023”):
 • Możesz też oddać krew (13 maja, godz. 11.00–14.00) w mobilnej stacji Krwiodawstwa na pl. Bohaterów Getta. Honorowi krwiodawcy otrzymają pamiątkowe gadżety Biegu i darmowe bilety wstępu do Fabryki Schindlera, Apteki pod Orłem i Ulicy Pomorskiej.
 • Warsztaty plastyczne i ruchowe dla dzieci (od 3 lat)
 • Warsztaty pierwszej pomocy – spotkanie z pracownikami krakowskiego WOPR-u
 • Warsztaty o codzienności osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się na wózku inwalidzkim na specjalnym stanowisku z progami i podjazdami. Savoir-vivre wobec osób ze specjalnymi potrzebami. Udział psów przewodników/czek!

UCZESTNICTWO

Masz 1 godz. na przebiegnięcie 5 km, możesz też przetruchtać, przejść lub przemaszerować! Zwyciężają wszyscy (i wszyscy dostają medal), którzy stawią się na starcie i pokonają dystans 5 km w czasie do jednej godziny. W Biegu „Pamiętaj z nami” liczą się nie tylko sportowe osiągi, ale przede wszystkim udział, solidarność i dobre emocje. Na najszybszych czekają wartościowe nagrody pieniężne i rzeczowe.

Naszą naczelną zasadą jest INTEGRACJA, dlatego w biegu mogą wziąć udział osoby ze specjalnymi potrzebami (są zwolnieni z opłaty startowej).

Jak widzisz, jest wiele powodów, abyś przyłączył/a się do nas 13 maja!

Powodzenia i do zobaczenia na starcie i mecie!

IX Bieg „Pamiętaj z nami 2023” – najważniejsze informacje:

 • termin: 13 maja 2023
 • organizator: Muzeum Krakowa
 • dystans: 5 km (z pomiarem czasu)
 • limit uczestników: 1000 osób
 • limit czasu: 1 godz.
 • limit wieku: od 12 lat
 • start godz. 11.55 – start uczestników z niepełnosprawnością ruchu
 • start godz. 12.00 – start pozostałych uczestników

Biuro zawodów
Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, wejście boczne od ul. Szczepańskiej 2 / I piętro / Sala Miedziana
12 maja 2022 (piątek), godz. 14.00–20.00
13 maja 2022 (sobota), godz. 8.30–11.00

Trasa
Ulica Pomorska (start) – ul. Łobzowska – Planty – ul. Podzamcze – Bulwary Wiślane – Podzamcze – Kładka Bernatka – Nadwiślańska – ul. Krakusa – ul. Piwna – pl. Bohaterów Getta (meta)

Opłaty startowe:
pierwsze 450 numerów startowych – 45 PLN (nie dłużej niż do 7 marca 2023)
kolejne 450 numerów startowych – 55 PLN (nie dłużej niż do 17 kwietnia 2023)
kolejne 100 numerów startowych – 65 PLN (nie dłużej niż do 27 kwietnia 2023)
w biurze zawodów – 80 PLN (12 i 13 maja 2023)
Osoby z niepełnosprawnościami zwolnione są z opłaty startowej
Osoby (K+M]+72 zwolnione są z opłaty startowej

Pakiet startowy:

 • numer startowy, koszulka techniczna, bilety do oddziałów Muzeum Krakowa: Fabryka Schindlera, Apteka pod Orłem i Ulica Pomorska (wejście bez rezerwacji, na podstawie numeru startowego)
 • Pamiątkowy medal dla Uczestników, którzy pokonają dystans biegu
 • Organizator zapewnia depozyt i szatnie w pobliżu startu i mety
 • Organizator zapewnia wodę na mecie

13.10 – nagrody dla najmłodszych uczestników biegu 12 [K+M], wiek 12–15 lat
13.30 – dekoracja zwycięzców

Klasyfikacja generalna, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchu [M+K]; wiekowa od 16 do +70 lat, (K+M]; drużynowa: co najmniej 4 osoby, w tym 2 kobiety

Nagroda dla najstarszej uczestniczki i uczestnika biegu

Wydarzenia towarzyszące biegowi odbywające się na mecie, na pl. Bohaterów Getta:

11.00–14.00

 • Kwesta do puszek na rzecz ofiar wojny w Ukrainie wspólnie z Polską Akcją Humanitarną (lub już teraz wpłaty internetowe z dopiskiem „Pamiętaj z nami 2023” https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina)
 • Twoja krew może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Honorowe krwiodawstwo w mobilnej stacji
 • Kto może zostać bohaterem – warsztaty plastyczne dla dzieci (od 3 lat)
 • Warsztaty ruchowe dla dzieci (od 5 lat). Prowadzenie trenerzy G&GSport Grzegorz Sudoł
 • Kiedy pomagać i jak prosić o pomoc – warsztaty pierwszej pomocy, spotkanie z pracownikami krakowskiego WOPR-u (dla wszystkich)
 • Miejski tor przeszkód. Savoir-vivre – warsztaty o codzienności osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się na wózku inwalidzkim na specjalnym stanowisku z progami i podjazdami. Savoir-vivre wobec osób ze specjalnymi potrzebami. Udział psów przewodników/czek! (dla wszystkich)

Cały program dwudniowego wydarzenia „Pamiętaj z nami 2023” (12–13 maja) wraz z obszernymi opisami wszystkich punktów programu (dyskusje, warsztaty, spacery edukacyjne, konkurs filmowy) już wkrótce na stronie https://muzeumkrakowa.pl/kalendarium/pamietaj-z-nami-2023 oraz na https://www.facebook.com/FabrykaSchindlera

SKŁADANIE WNIOSKÓW W X JUBILEUSZOWEJ EDYCJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Od 1 lutego w jubileuszowej dziesiątej edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa mieszkańcy będą mogli zaproponować pomysły na projekty dzielnicowe oraz ogólnomiejskie.

To okazja, aby nie tylko zmieniać swoje otoczenie, ale także by realizować nietuzinkowe pomysły wspólnie z sąsiadami. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.budzet.krakow.pl oraz do samego składania propozycji zadań.
Etap składania pomysłów przez mieszkańców potrwa do 2 marca br.

Chcesz zaangażować się w ulepszenie dzielnicowej lub ogólnomiejskiej przestrzeni, ale nie wiesz od czego zacząć? W poniższej broszurze przybliżono zasady działania budżetu obywatelskiego, które podpowiedzą Ci jak od pomysłu przejść do projektu i jego realizacji. https://issuu.com/obywatelski.krakow/docs/broszura_bo_2021
BO Twoje miasto zależy od Ciebie! Zgłoś projekt na www.budzet.krakow.pl. Możesz to zrobić od 1 lutego do 2 marca.

#bowarto #bokrakow #obywatelski_krakow
https://www.facebook.com/budzet.krakow
https://www.instagram.com/budzet_obywatelski_krakow/

MARATONY PISANIA PROJEKTÓW BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Maratony pisania projektów są spotkaniami otwartymi, podczas których mieszkanki i mieszkańcy na udostępnionych komputerach mogą przygotować i złożyć wnioski do budżetu obywatelskiego.

Ich celem jest wsparcie merytoryczne wnioskodawców i wnioskodawczyń, przekazywanie informacji na temat najważniejszych kwestii przydatnych przy tworzeniu projektów oraz udzielanie ewentualnych wskazówek.

Merytoryczne wsparcie pracowników, którzy na co dzień zajmujących się oceną i realizacją zwycięskich zadań, będzie niewątpliwym atutem planowanych maratonów oraz pozwoli mieszkańcom na zweryfikowanie ich pomysłów.

MARATONY PISANIA PROJEKTÓW odbędą się w terminach:

 • 18 lutego (sobota) w godzinach 10:00-14:00 w: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych, Zabłocie 20,
 • 22 lutego (środa) w godzinach 17:00-20:00 – Miejsce Aktywności Mieszkańców Kozłówek, ul. Na Kozłówce 25,
 • 1 marca (środa) w godzinach 17:00-20:00 – Centrum Obywatelskie Centrum C 10,  os. Centrum C 10 lokal nr U 1 w budynku nr 10, wejście od alei Przyjaźni

Więcej informacji pod adresem: https://budzet.krakow.pl/aktualnosci
Osobą do kontaktu w sprawie z ramienia tutejszego Wydziału jest Pan Sebastian Kowalski, tel. 12 616 52 80,  e-mail: sebastian.kowalski@um.krakow.pl

POROZMAWIAJMY O KRAKOWIE W DZIELNICACH PODGÓRSKICH
– DEBATA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI KRAKOWSKIEGO TRANSPORTU

Szanowni Państwo,
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż w ramach prac Krakowskiego Panelu Transportowego, we współpracy z Politechniką Krakowską, w dniu 14 lutego br. o godzinie 17.30 zaplanowano przeprowadzenie otwartej debaty na temat przyszłości krakowskiego transportu.

Debata ta odbędzie się na terenie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 – budynek Działownia, sala wykładowa 1/7 – I piętro. W debacie oprócz  reprezentantów Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych wezmą także udział eksperci z Politechniki Krakowskiej.

IX KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWKO EMAUSOWE

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

Na straganach dorocz­nego kiermaszu odpustowego zwanego Emausem, odbywającego się nieopo­dal klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu w drugi dzień Świąt Wielkanocnych można było nabyć przeróżne drobiazgi. Niegdyś wierzono, że niektóre emausowe pamiątki odpędzają złe duchy i przynoszą szczęście. Dźwięk glinianych dzwonków zwiastował wesele i szczęście. Miał on także odpędzać zło. W czasach pogańskich szczególnym kultem darzone były również drzewa. Wiosną, kiedy dzisiaj obchodzimy Wielkanoc, dawniej odbywały się zaduszki. Wierzono, że w tym dniu dusze zmarłych pod postacią ptaków przesiadują w koronach drzew. Przez wiele lat na Emausie można było więc kupić drzewko życia jako pamiątkę z odpustu. Dziś taki symbol odradzającego się życia, nadziei i radości jest nam szczególnie potrzebny. A ponieważ rzadko spotyka się go na naszych emausowych kramach, Muzeum Krakowa od kilku lat zachęca wszystkich do własnoręcznego wykonywania tej specyficznej ozdoby wielkanocnej i uczestniczenia w dorocznym Konkursie na Najpiękniejsze Drzewko Emausowe, przygotowanym przez Dom Zwierzyniecki.

Zasady konkursu
Drzewko emausowe nawiązuje do tradycyjnych drzewek życia, które można było znaleźć na straganach. Składało się ono z gniazda z figurkami piskląt lub figurki ptaka osadzonego na ozdobionym listkami kiju i zwykle wykonane było z drewna. Zabawka ta posiadała bogatą symbolikę związaną z dawnymi obrzędami i zwyczajami mieszkańców podkrakowskich wsi, a tradycja wykonywania tej ozdoby sięga swymi korzeniami czasów przedchrześcijańskich, kiedy to wierzono, że dusze zmarłych powracają na ziemię pod postacią ptaków i szukają schronienia w gałęziach drzew. Drzewko oznaczało również budzenie się przyrody do życia. Do tej symboliki powinno nawiązywać zgłaszane na konkurs drzewko, wykonane w dowolnej formie przestrzennej, dowolnej wielkości, za pomocą dowolnej techniki oraz materiałów. Jury oceniać będzie zgodność z symboliką drzewka życia, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalne ujęcie tematu, pomysłowość, jakość wykonania oraz kompozycję.

W tym roku zapraszamy do udziału w konkursie w aż sześciu kategoriach!

 • drzewka dziecięce – wiek uczestnika do ukończenia 12 roku życia (od 1 do 3 współautorów, np. rodzeństwo, znajomi, z zastrzeżeniem że wszyscy twórcy muszą mieć poniżej 12 lat),
 • drzewka młodzieżowe – wiek uczestnika od 12 lat do ukończenia 18 lat (od 1 do 3 współautorów, np. rodzeństwo, znajomi, z zastrzeżeniem że wszyscy twórcy muszą mieć od 12 do 18 lat),
 • drzewka dorosłych – wiek Uczestnika powyżej 18 lat (od 1 do 3 współautorów, np. rodzeństwo, znajomi, z zastrzeżeniem że wszyscy twórcy muszą mieć powyżej 18 lat),
 • drzewka rodzinne i zespołowe/grupowe instytucjonalne dziecięce (rodzinne tzn. przynajmniej jedna osoba poniżej 12 lat i przynajmniej jedna osoba powyżej 12 lat; zespołowe dziecięce tzn. co najmniej 4 autorów poniżej 12 lat; grupowe instytucjonalne dziecięce tzn. co najmniej 4 autorów poniżej 12 lat reprezentujących instytucję: szkołę, przedszkole, dom kultury itp.)
 • drzewka zespołowe/grupowe instytucjonalne (zespołowe tzn. co najmniej 4 autorów powyżej 12 lat; grupowe instytucjonalne tzn. co najmniej 4 autorów powyżej 12 lat reprezentujących instytucję: szkołę, dom kultury, stowarzyszenie, dom pomocy itp.)
 • można spróbować swoich sił również w kategorii tradycyjne drzewko życia, bez kategorii wiekowej i ilości autorów – kryteria w tej kategorii związane są z zastosowaną techniką i materiałem: powinno być rzeźbione w drewnie, malowane, z figurką ptaka na sprężynce.

Ważne! Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksimum trzy Prace konkursowe, ale z zastrzeżeniem, że w jednej kategorii można zgłosić tylko jedną pracę!

Terminy
Prace konkursowe będziemy przyjmować na skwerze pod klasztorem Norbertanek (ul. Kościuszki 88)  w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, czyli 1 kwietnia 2023 r., od godziny 10.00 do 12.00.  Bardzo prosimy, aby wraz z drzewkiem przynieść wypełnione już dokumenty, czyli rewers wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (jedynie numer zgłaszanej pracy wpiszemy na miejscu). Dokumenty te znajdą Państwo na końcu Regulaminu konkursu. O godzinie 12.00 specjalnie wynajętym autokarem autorzy wraz Pracami konkursowymi przejadą na Plac Szczepański, a następnie w barwnym korowodzie przemaszerujemy do Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35), gdzie drzewka zostaną ustawione i będą oczekiwać na ocenę jury. W sytuacji w której, z uwagi na rozmiar Pracy konkursowej nie będzie możliwe jej dostarczenie na skwer przed klasztorem, Prace konkursowe należy dostarczyć tego dnia (1 kwietnia 2023 r.) w  godzinach 14.00 do 15.00 do Pałacu Krzysztofory. Następnie do pracy przystąpi jury, aby wybrać najpiękniejsze drzewka w każdej kategorii.

Ważne! Z przyczyn organizacyjnych prace konkursowe mogą zostać zarejestrowane tylko tego jednego dnia!

Ogłoszenie wyników nastąpi w Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia 2023 roku, o godz. 12.00 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory. Tego dnia w godzinach od 10.00 do 17.00 będzie można również tradycyjnie głosować na wybrane drzewko w plebiscycie publiczności, którego wyniki podamy na naszym oddziałowym profilu na Facebooku, jak tylko uda nam się je podliczyć.

Na wystawę pokonkursową w Pałacu Krzysztofory zapraszamy od 10 kwietnia do 14 maja 2023 roku.

Konkurs na Najpiękniejsze Drzewko Emausowe online

Oprócz konkursu tradycyjnego chcemy również w tym roku zaprosić Państwa do udziału w konkursie online, który będzie miał miejsce na facebookowym profilu Domu Zwierzyni

PLACES WORTH YOUR TIME