Muzealne aktualności 5-11 września

0

31 sierpnia – 15 listopada
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę czasową.

Filozofowie mówią, że znajdować się „pomiędzy” to nie być ani jednym ani drugim, ale gdzieś pośrodku, jak pośrednik, wysłannik, intermezzo”.

Przez całe wakacje od lipca do sierpnia w Muzeum Podgórza dzieci z rodzicami, młodzież – Ukraińcy i Białorusini – uciekinierzy przed rosyjską agresją i białoruskim reżimem, uczęszczały do letniej szkoły językowej, którą na ich prośbę zorganizowaliśmy dla nich w naszym muzeum. Były to dwa miesiące, w czasie których nas młodzi przyjaciele próbowali przełamać barierę lęku, traumy i oswoić się z trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się przez rosyjską agresję. Usiłowali  otworzyć się na język polski, zrozumieć polską kulturę, zwiedzali z nami Kraków, uczyli się nowego miasta, aby choć w niewielkim stopniu poczuć się u nas dobrze. Bardzo się ze sobą i z nami w tym czasie zaprzyjaźnili, ale również otworzyli przed nami swoje serca. Z tego spotkania urodziła się piękna, niezwykła rzecz – zainspirowana ideą naszego „Depozytu Pamięci” – wystawa „Pomiędzy”.
Jest to niewielka rozmiarem lecz potężna ładunkiem emocji, opowieść ukraińskich i białoruskich uchodźców o nich samych. Jak pisze jedna z kuratorek wystawy:
My (uchodźcy) jesteśmy jak klucz do naszych domów, do których na razie nie możemy wrócić przez działania wojenne, represje, dlatego, że nie ma już tego domu, albo już nie ma rodzinnego miasta, została tylko pamięć o nim. A klucze są. Są symbolem przestrzeni/czasu/okoliczności „pomiędzy”.
Masza Oleksiej, Stefanija, Jurij, Viktoria i wiele wiele innych osób z Charkowa, Kijowa, Sum, Dnipro, Mikołajewo, Ochtyrki opowiedziało nam o sobie. O tym, co było „tam” i o tym co jest „tu”. Jak trudno jest być „pomiędzy”. O starcie, o smutku, bólu i nadziei. O odwadze, o swoich ojcach walczących i o pragnieniu wolności. Na narysowanej przez siebie mapie, w miejscach z których pochodzą zostawili ślady – odbicie swojego niepowtarzalnego znaku – odcisku palców, obecności. Nićmi w kolorze flag połączyli to swoje DNA z nowa ojczyzną – z Krakowem. Nad tą nieplanowaną podróżą zawiesili klucze od swoich domów – niektóre z nich nie mają już zamka. Klucze zawieszone są na nitkach, dokładnie tak jak zawieszeni są w czasoprzestrzeni ich właściciele. Na kartkach napisali nam o tym, co było najważniejsze i co jest najważniejsze.
Nad wystawą pracowaliśmy wspólnie z młodymi od kilkunastu dni. Jej montaż miał miejsce 24 sierpnia w Dniu Niepodległości Ukrainy, jej otwarcie 31 sierpnia, w dniu w którym młodzi kursanci odbierali dyplomy z przebytego kursy z języka polskiego. Momentami wydawało nam się, że to wręcz dyplom z dojrzałości, do której powinni mieć jeszcze czas dorastać.
Ta wystawa jest dla naszych przyjaciół  – może Państwa sąsiadów, rodziców, uczniów, kolegów niezwykle ważnym, emocjonującym wydarzeniem, rodzajem sensu terapeutycznego, który bardzo nas do siebie zbliżył.
Gdy skończy się wojna i zapanuje pokój, ten fragment ukraińskiej historii przekażemy w czułe i najodpowiedniejsze dla tej historii ręce – ukraińskich muzealników. Póki co opowieści wojenne i klucze do domów troskliwie przechowamy.

Zapraszamy gorąco do oglądania Depozytu Pamięci w holu naszego muzeum. Będziecie Państwo poruszeni.  Nasi kuratorzy podarowali nam klucze od swojego niedawnego życia, niech będą kluczami do nowego wspólnego, gościnnego domu.

 

16. OBCHODY DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO

8-12 września (czwartek – poniedziałek)
Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2

Ulica Pomorska, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza w dniach 8-12 września na obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo.

Tematem przewodnim 16. obchodów Dni Pamięci Ofiar Gestapo jest lokalność, sąsiedzkość, związana z działalnością konspiracyjną mieszkanek i mieszkańców krakowskiej dzielnicy Krowodrza (Czarna Wieś, Łobzów, Krowodrza, Nowa Wieś Narodowa).

W ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2022 zostanie również przybliżona sprawa niemieckiego obozu pracy przymusowej w Mogile. Na terenie byłego obozu wzniesiono w latach 50. XX w. m.in. gmach kina Światowid, w którym obecnie mieści się Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa. Zagadnieniom tym zostaną poświęcone dwie wystawy plenerowe, cykl spotkań popularnonaukowych, spotkanie wspomnieniowe z rodzinami patronów tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Temat zostanie także wyeksponowany w trakcie spacerów edukacyjnych oraz quizu online połączonego z grą miejską.

Patronami tegorocznych obchodów będą:

Wanda Kurkiewicz (1896–1979) – w 1940 r. została zaprzysiężona do konspiracyjnej organizacji Związek Obrony Rzeczypospolitej. Pełniła funkcję łączniczki i zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, przede wszystkim „Wiadomości Radiowych” i „Wiadomości”. Została aresztowana 30 kwietnia 1941 r. w przez Gestapo i osadzona w więzieniu Montelupich, później w więzieniu kobiecym, tzw. Klasztorze (Helclów). Została zwolniona z więzienia z powodów zdrowotnych. Wróciła do pracy konspiracyjnej. Zagrożona aresztowaniem w 1944 r., uciekła z Krakowa. Jej mąż został zamordowany w Katyniu.

Stanisław Szuro (1920–2020) – po agresji Związku Radzieckiego na Polskę przekroczył granicę litewską i został internowany. Od stycznia 1940 r. był zaangażowany w działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. W 1942 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie, następnie w obozie pracy przymusowej w Pustkowie na Podkarpaciu, obozie koncentracyjnym (KL) Sachsenhausen, KL Bergen-Belsen, KL Stuthoffu w Policach i obozie  Barth koło Rostocku. Do Krakowa powrócił w czerwcu 1945 r. W czasie okupacji używał pseudonimu Zamorski, a po wojnie pseudonimu Kruk. W listopadzie 1946 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek mienia. 17 marca 1947 r. na mocy amnestii z 22 lutego 1947 r. karę śmierci złagodzono mu do 15 lat pozbawienia wolności. Z odbywania pozostałego wymiaru kary został zwolniony postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 13 lipca 1956 r. Został zrehabilitowany w 1994 r., w 2008 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 awansowany do stopnia majora. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika.

PROGRAM

8 września (czwartek)
• wszystkie wydarzenia w tym dniu wstęp wolny, niebiletowany, bez rezerwacji

18.00–19.00 – Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1, dawne kino Światowid)
Panel dyskusyjny Pomiędzy pamięcią, a historią poświęcony upamiętnieniu obozu Baulager 15/XIV założonego przez Niemców na obrzeżach dawnej wsi Mogiła (dziś dzielnica Nowa Huta)
Wprowadzenie: Baulager 15/XIV w Mogile. Źródła, stan wiedzy – kustosz Grzegorz Jeżowski, Muzeum Krakowa
W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Łukasz T. Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny), dr Wojciech Paduchowski (Instytut Pamięci Narodowej), kustosz Tomasz Owoc (kustosz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie)
Prowadzenie: Z-ca dyrektora ds. Programowych Jacek Salwiński, kierownik oddziału Muzeum Nowej Huty Karolina Żłobecka.

19.15 – otwarcie wystawy plenerowej Baulager 15/XIV – miejsce (nie)pamięci.

***

9 września (piątek)

9.00 – msza święta w kościele św. Szczepana, ul. Henryka Sienkiewicza 19

10.00–10.40 – plac Inwalidów, uroczysty apel z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego ku czci Ofiar Gestapo, złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej przy ul. Pomorskiej 2

10.45 – wręczenie nagród uczestnikom drugiej edycji akcji Obok nas, realizowanej w ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2022

11.00 – otwarcie wystawy plenerowej poświęconej patronom Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2022, pl. Axentowicza

11.15–12.00 – oprowadzanie dla uczniów szkół krakowskich (uczestników uroczystego apelu ku czci Ofiar Gestapo) po miejscach naznaczonych terrorem okupantów: ul. Wyspiańskiego, ul. Józefitów 5, plac Inwalidów
• uczestnictwo niebiletowane, bez rezerwacji, tak jak w opisie dla młodzieży uczestniczącej w uroczystościach

W dniach 9-11 września zwiedzanie wystawy Krakowianie wobec terroru 1939-1945- 1956 i odbywać się będzie w godz. 9.00-17.00
• udział w cenie biletu ulgowego .

Zwiedzanie cel dawnego aresztu gestapo – miejsca pamięci narodowej będzie bezpłatne w dniach 9 -11 września, w godzinach od 9.00 do 17.00.

W dniu 9 września (piątek) wystawa stała Krakowianie wobec terroru 1939-1945- 1956, będzie niedostępna dla zwiedzających indywidualnie w godzinach od
9.00 -12 .00 oraz 13.45 -15.45.

***

10 września (sobota)

12.00, 16.00 – oprowadzanie po wystawie stałej Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956
• oprowadzanie w cenie biletu ulgowego

10.00 – cykl spotkań poświęconych historii dzielnicy (sala wystawy stałej w oddziale Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2)
• wstęp bezpłatny na cały cykl spotkań

10.10–10.30 – Był bastion jest ulica – spotkanie poświęcone historii Bastionu II „Nowowiejskiego”, prowadzenie Piotr Opaliński (Muzeum Krakowa)

10.35–10.55 – Historia kościoła św. Szczepana w latach 1939–1956, prowadzenie ks. Leszek Garstka

11.00–11.20 – Historia ulicy Pomorskiej opowiedziana przez zdjęcia: przedwojenne, wojenne, powojenne, prowadzenie dr Maria Wąchała-Skindzier (MU-FO)

11.25–11.45 – Historia linii tramwajowej w ulicy Pomorskiej i Kazimierza Wielkiego, prowadzenie Emil Bajorek

Transmisja online na żywo na profilach oddziałów Muzeum Krakowa na Facebooku: Ulicy PomorskiejFabryki Emalia Oskara SchindleraApteki pod Orłem.

14.00–15.00 – spotkanie z rodziną Kurkiewiczów i rodziną Szurów: opowieść o wojennych losach Wandy Kurkiewicz, inż. Mieczysława Kurkiewicza, Grzegorza Kurkiewicza, Stansława Szuro, sala wystawy stałej w oddziale Ulica Pomorska

14.30–16.00 – spacer edukacyjny na terenie byłego niemieckiego obozu Baulager 15/XIV. Oddział Muzeum Nowej Huty, osiedle Centrum E 1
• oprowadzanie w cenie 15 zł od osoby, zakup biletów w kasie muzealnej Oddziału Muzeum Nowej Huty (możliwy zakup online)

***

11 września (niedziela)

12.00; 16.00 – oprowadzanie po wystawie stałej Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956
• oprowadzanie w cenie biletu ulgowego

11.00 –13.00 spacer edukacyjny Wokół placu Axentowicza, prowadzenie Mariusz Bembenek, fotografik, miłośnik historii Krakowa
• Zapisy: info@muzeumkrakowa.pl; oprowadzanie w cenie biletu 15 zł od osoby, zakup biletów w kasie muzealnej przy ul. Pomorskiej 2, możliwy zakup online

15.00 – 17.00 – spacer edukacyjny Z Pomorskiej na Ruską, śladami terroru komunistycznego w Krowodrzy,
• oprowadzanie w cenie biletu 15 zł od osoby, zakup biletów w kasie muzealnej przy ul. Pomorskiej 2, możliwy zakup online

***

12 września (poniedziałek) [bezpłatny udział, ale wcześniej rejestracja drużyn]

09.00–15.00 – Zakonspiruj Krowodrzę – quiz historyczny online połączony z grą miejską w terenie przeznaczony dla młodzieży szkolnej w wieku 13–19 lat przygotowany we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej IPN w Krakowie • zgłoszenia: gry@muzeumkrakowa.pl

„WISŁA. RE-KREACJA”
– SPACER MIEJSKI ORAZ OPROWADZANIE KURATORSKIE

8 września (czwartek)  godz. 16:30
Miejsce zbiórki: Bulwary Wisły – Bulwar Rodła

Pałac Krzysztofory zaprasza na spacer miejski z elementami warsztatowymi, audiodeskrypcją i pomocami dotykowymi.

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej, której bohaterem jest Wisła i jej związki z Krakowem.
Od zarania dziejów ludzkość korzystała z dobrodziejstwa rzek, z drugiej jednak strony w przypadku powodzi rzeki bywały realnym zagrożeniem. Od zawsze też kształtowały krajobraz naturalny i były istotną częścią ekosystemu. Pełniły także funkcje gospodarcze: na ich brzegach powstawały przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, korzystające z łatwego dostępu do wody. Rzeki umożliwiały transport, służyły higienie, wreszcie – były miejscem rekreacji. Wisła, od stuleci związana z Krakowem, obecnie jest przede wszystkim miejscem rekreacji. Na spotkaniu dowiemy się, jak kiedyś i dziś mieszkańcy Krakowa spędzali wolny czas, korzystając z dobrodziejstw rzeki w mieście.

Spotkanie otwarte dla wszystkich, skierowane głównie do osób z niepełnosprawnością wzroku.
Zapraszamy łodzież i osoby dorosłe.
Osoba prowadząca: Mateusz Niemiec / asysta i audiodeskrypcja: Elżbieta Lang, Katarzyna Bury
Zwiedzanie tematyczne tłumaczeniem na Polski Język Migowy PJM.
Limit miejsc: 10 osób – wymagana wcześniejsza rezerwacja.
Udział bezpłatny.
Informacje o asyście: Elżbieta Lang e-mail: e.lang@muzeumkrakowa.pl,
12 257-10-17 wew. 109
Zapisy: Centrum Obsługi Zwiedzających e-mail: info@muzeumkrakowa.pl,
tel. 12 426-50-60.

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE
„ROZSTANIA-POSZUKIWANIA. WOJENNE LOSY KRAKOWIAN”

9 września (piątek), godz. 17:00
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Zapraszamy na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Rozstania -poszukiwania. Wojenne losy krakowian”, którą można zwiedzać do 18 września 2022 roku.

Razem z kuratorem wystawy będzie można poznać niezwykłe historie krakowian, zarówno żołnierzy, jak i cywilów, na których losach odcisnęło piętno II wojna światowa. Każdy z tematów przedstawionych na wystawie zilustrowany jest losami konkretnych osób oraz oryginalnymi eksponatami muzealnymi, a także krótką relacją świadka historii.

Miejsce zbiórki: Hol Fabryki Emalii Oskara Schindlera
Osoba prowadząca: Bartosz Heksel
Limit osób: 15
Oprowadzanie w cenie biletu wstępu na wystawę czasową
Brak konieczności rezerwacji
Bilety do zakupienia na miejscu, w kasie Fabryki Emalia Oskara Schindlera

10-18 września
Mury Obronne, ul. Pijarska
Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (w budowie), ul. Forteczna 28

Przed nami ponad 50 wydarzeń pod szyldem Dni Twierdzy Kraków –wykłady, warsztaty dla dzieci i dorosłych, gry terenowe, koncerty i wiele innych bezpłatnych atrakcji.

Świetna propozycja dla miłośników dziedzictwa, zabytków i aktywnego spędzania czasu, a wszystko to w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa/@europejskie.dni.dziedzictwa
Wejdź na www.twierdzakrakow.pl, gdzie znajduje się program wydarzenia i zaplanuj czas między 10 a 18 września z Twierdzą Kraków. Poznaj niezwykłe dziedzictwo naszego miasta!

W ramach Dni Twierdzy Kraków szczególnie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Muzeum Krakowa:

·Wtorek, 13 września
Mury Obronne
ul. Pijarska , 30-547 Kraków
12.00-13.00
· „Baszty, blanki, machikuły. O systemie obronności dawnego Krakowa” – Michał Szczerba

· Piątek, 16 września
Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (w budowie)
Fort 52a „Jugowice” zwany też „Łapianka”
ul. Forteczna , 30-437
17.00-19.00
· „Od fortu pancernego po centrum harcerskie” oprowadzania po forcie – Piotr Opaliński
· „Decydująca batalia frontu galicyjskiego. Dwie bitwy o Kraków, listopad-grudzień 1914 r.” wykład o bitwie o Kraków – Henryk Łukasik

Na wszystkie imprezy wstęp bezpłatny! Bądźcie z nami!

WYCIECZKA DO PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU

10 września (sobota), godz. 8:00
Start: dziedziniec Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na wycieczkę!

Zapraszamy na wyjątkową wycieczkę w ramach wystawy „Stał dwór szlachecki”. Zapraszamy Państwa w niezapomnianą podróż poza miasto – do arystokratycznej rezydencji Dzieduszyckich w Zarzeczu koło Przeworska. XIX-wieczny Pałac w Zarzeczu jest dziełem talentu Piotra Aignera, znakomitego architekta doby klasycyzmu, twórcy świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego w Puławach. Wybudowany na zlecenie Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej w zaskakujący sposób łączy historię pałacu w Prokocimiu i pałacu Czeczów w Bieżanowie, o których opowiadamy na naszej wystawie.

Zobaczymy przepiękne wnętrza, dwie sale balowe, salę słoneczną i deszczową, pałacowy park z romantycznym stawem i jeden z najpiękniejszych i największych platanów w Polsce. O historii pałacu, rodu Dzieduszyckich opowie nam z pasją kustosz muzeum.

Wyjeżdżamy w sobotę 10 września. Koszt wycieczki 100 zł – zapewniamy autokar, przewodnika, fascynujące opowieści i niezapomniane wrażenia. Naszą przygodę zaczynamy o godz. 8.00 na dziedzińcu Muzeum Podgórza.

Bilety: Muzeum Podgórza , ul. Limanowskiego 51, tel. 12 39 68 101, 12 3968102, e-mail: podgorze@muzeumkrakowa.pl
Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 35, godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 10.00-19.00, tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

WARSZTATY KORONKI KLOCKOWEJ POD WIERZBĄ

Fot. Jerzy Łobaza, Muzeum Krakowa

Pierwszy termin: 10 września (sobota), godz. 11:00-13:30
Drugi termin: 10 września (sobota), godz. 14:00-16:30
Trzeci termin: 11 września (niedziela), godz. 11:00-13:30
Czwarty termin: 11 września (niedziela), godz. 14:00-16:30

Dom pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21

Zapraszamy na warsztaty koronki klockowej w cieniu wierzby na zacisznym dziedzińcu Domu pod Krzyżem (Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa) przy ul. Szpitalnej 21.

Warsztaty skierowane są zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Przeprowadzą je mistrzynie sztuki koronkarskiej ze Stowarzyszenia Koronczarek Ziemi Krakowskiej. Uczestnikom udostępniamy warsztat koronkarski oraz materiały.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2022

Koronka klockowa wykonana w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie, fot. Stanisław Kolowca

Warsztaty są organizowane w ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w 2022 roku odbywają się pod hasłem „Połączeni Dziedzictwem”. Warsztatom towarzyszy wystawa współczesnych prac koronczarskich wykonanych na podstawie dawnych wzorników autorstwa Marii Modes-Dudrewiczowej i Haliny Steczek. Autorkami prezentowanych prac są koronczarki ze Stowarzyszenia Koronczarek Ziemi Krakowskiej.

Najważniejsze informacje

Czas trwania: 11:00-13:30 (2,5 godziny)
Prowadzące: Stowarzyszenie Koronczarek Ziemi Krakowskiej
Limit: 12 osób*
*Osoby posiadające własny warsztat koronczarski mogą uczestniczyć w zajęciach po wyczerpaniu się limitu wolnych miejsc. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: folklor@muzeumkrakowa.pl

Warsztaty bezpłatne
Wydarzenie stacjonarne

Konieczność rezerwacji w Centrum Obsługi Zwiedzających:
Rynek Główny 1, 31-042 Kraków,
tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

TRASZKI I WAŻKI, CZYLI WYPRAWA DO LASU ŁĘGOWEGO

11 września (sobota), godz. 11:00
Przystań Muzeum na Bulwarze Rodła (przy ujściu Rudawy do Wisły przy klasztorze Norbertanek)

Dział Fotografii Krakowskiej oraz Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa, zapraszają na wydarzenie towarzyszące wystawie „Wisła. Re-kreacja”.

Las łęgowy to dżungla w środku miasta. Nieodkryty skarb niewiele ponad 3 kilometry od Wawelu. Nie tylko piękny i zielony, ale wartościowy ze względu na gatunki zwierząt, które możemy tutaj spotkać. Wspólnie będziemy zagłębiać się i zgłębiać tajemnice krakowskiej dżungli, w której spotkać można traszki, ważki, bobry i przepiękne gatunki ptaków. Zapraszamy na wyprawę do miejskiej dżungli, która wciąga.

Osoba prowadząca: Matylda Wejdman

*W razie niepogody wyprawa zostanie odwołana.
*Uprzejmie prosimy o przybycie na miejsce z biletem zakupionym w Centrum Obsługi Zwiedzających w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35).

Limit osób: 12
Cena: 15 zł od osoby
Konieczność rezerwacji oraz zakup biletów w Centrum Obsługi Zwiedzających w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,
tel.: 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

7 LEGEND KRAKOWA SMOK OPOWIADA
– PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI

11 września (niedziela), godz. 11:00
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

11 września zapraszamy na kolejne przedstawienie dla dzieci w ramach cyklu Księgi Krzysztoforskie. Tym razem poznamy siedem legend Krakowa.

Opowieść rozpoczyna odnalezienie Starego Młynka, który był zakopany przy ul. Szewskiej niedaleko domu Skuby. Bohaterowie przedstawienia postanawiają uruchomić znalezisko i to daje początek tej niesamowitej historii. Smok opowiada legendę Smoka Wawelskiego, który jest jego dalekim krewnym, a także przybliża słuchaczom postać Jana Twardowskiego, największego krakowskiego maga. W historii pojawią się również postacie Lajkonika i Flisaka, zaczarowane gołębie, legendy o dwóch wieżach i hejnale, o Krzysztoforach, diable i kogucie w jednym bucie.

A jakie to historie, o czym opowiadają, co je łączyło, kto był dobrym a kto złym bohaterem, kto kogo pokonał i jakim sposobem? Co jest ważniejsze – siła fizyczna czy umiejętności magiczne, czy może umysłem lepiej pokonać zło i stać się bohaterem na wieki?

Widowisko zawiera zarówno elementy teatru żywego aktora jak i teatru kukiełkowo lalkowego. Podczas trwania spektaklu Dzieci występują na scenie, stają się bohaterami bajki, uczestniczą w tworzeniu, co daje im niezapomniane wrażenia wspaniałej zabawy.

Księgi Krzysztoforskie to cykl spektakli dla dzieci w wieku 3-9 lat, podczas których dzieci poznają bogaty świat krakowskich podań i opowieści. W przedstawieniach pojawiają się m.in. Pan Twardowski, Smok Wawelski, szewc Skuba, Lajkonik, a także inni bohaterowie znani z legend Krakowa. Przedstawienia realizowanie są przez Teatr Otwarty. Spektakle odbywają się w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory w niedzielne przedpołudnia.

Najważniejsze informacje

Przedstawienie teatralne dla dzieci w wieku 3-10 lat
Miejsce; Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana
Prowadzenie: Teatr Otwarty TO
Limit osób: 50
Cena: 10 zł od dziecka (jeden opiekun wstęp wolny)

Konieczność rezerwacji miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, tel. 12 426 50 60,
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME