Muzealne aktualności 7-13 lutego

0

AKADEMIA DYDAKTYCZNA W… FORMACH TEATRALNYCH
WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI

10 lutego (czwartek), godz. 16:30
Pałac KrzysztoforyRynek Główny 35 (sala edukacyjna, IV piętro)

Muzeum Krakowa zaprasza Nauczycielki i Nauczycieli do udziału w kolejnej edycji warsztatów metodycznych koncentrujących się na metodach edukacyjnych i środkach dydaktycznych możliwych do zaadaptowania na gruncie edukacji szkolnej.

Program ma na celu wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli, stworzenie bezpiecznej przestrzeni do uczenia się nowych rzeczy oraz inspirowanie do korzystania z nowych, twórczych rozwiązań edukacyjnych.

Obecna edycja warsztatów dedykowana jest nauczycielom przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Akademia dydaktyczna w… formach teatralnych
W dawnej Polsce teatr dawał możliwość zachowania ciągłości kultury, a dziś pozwala rozpoznać schematy relacji społecznych oraz odkryć nowe możliwości relacji i kreacji, uzupełnić braki drogą działań na scenie. Co więcej, poprzez fizyczność aktora teatr uruchamia także pamięć kinestetyczną. Jak więc pomóc uczniom rozwijać się poprzez sztukę teatru i korzystać z tej formy? Jak dzięki teatrowi uczyć się przez doświadczenie i np. zrozumieć pozytywistyczne cechy powieści, albo zamienić wiersz na kukiełkowe przedstawienie? Te oraz inne zagadnienia będą podstawą do przeprowadzenia warsztatu na temat wykorzystania form teatralnych w edukacji szkolnej.

Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (sala edukacyjna, IV piętro)

Formularz zgłoszeniowy: http://webapp-int.mhk.pl/limesurvey/index.php/769666?lang=pl

Prowadząca: dr Karina Janik (Muzeum Krakowa, dział Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa) – badaczka, muzealniczka. Badawczo zainteresowana parateatrem wywodzącym się z Polski z lat 70., Stanisławem Wyspiańskim oraz twórczością związaną z niematerialnym dziedzictwem kultury. Autorka tekstów i wydarzeń twórczo-edukacyjnych w Muzeum Krakowa, m.in. do wystawy Helena Modrzejewska – Z miłości do sztuki (2009), kuratorka wystaw Krzysztof Litwin – portret artysty (2012) i Teatr w Nowej Hucie (2013), W chocholim tańcu (2021). Autorka i koordynatorka programu Zagraj w teatr łączącego licea z humanistycznym programem uniwersyteckim poprzez formy artystyczne (dramatopisarstwo, etiudy teatralne i retorykę). Autorka i koordynatorka warsztatów i szkoleń dla pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Performatywne gmachy uczestnictwa; Działania performatywne w muzeum (2014), Wandziny – wianki od nowa (2021). Pracuje w dziale muzeum – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Publikowała w Performerze.

Informacje organizacyjne:
·        Udział w warsztatach jest bezpłatny.
·        Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są osobno na każde warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy online.
·        Osoby, które wezmą udział w minimum trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.
·        Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Muzeum Krakowa zastrzega sobie możliwość zmiany formy warsztatów na online, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Działem Edukacji:
edukacja@muzeumkrakowa.pl.

 

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
ROZSTANIA – POSZUKIWANIA. WOJENNE LOSY KRAKOWIAN

10 lutego (czwartek), godz. 17:00
Fabryka Emalia Oskara Schindleraul. Lipowa 4

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na oprowadzanie po wystawie czasowej Rozstania – poszukiwania. Wojenne losy krakowian.

Wystawa opowiada o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej z perspektywy indywidualnej mieszkańców Krakowa. O swoich wojennych doświadczeniach opowiadają zarówno ci, którzy opuścili miasto w momencie wybuchu wojny, jak i ci, którzy sprowadzili się do niego później. Ich droga do Krakowa trwała niekiedy latami i wiodła przez kilka kontynentów.

Miejsce spotkania: Hol, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Osoba prowadząca: Bartosz Heksel
Limit osób: 9
Udział: w cenie biletu wstępu na wystawę

Zapisy: Centrum Obsługi Zwiedzających
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60.

 

80. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE STAŁEJ
KRAKÓW – CZAS OKUPACJI 1939-1945

13 lutego (niedziela), godz. 16:00
Fabryka Emalia Oskara Schindleraul. Lipowa 4

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na oprowadzanie po wystawie stałej Kraków – czas okupacji 1939-1945.

W czasie okupacji niemieckiej w Krakowie Armia Krajowa przeprowadziła dwie spektakularne akcje – zamachy na wyższych dowódców SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie: Friedricha Wilhelma Krügera w 1943 r. oraz Wilhelma Koppego w 1944 r. Uczestnicy oprowadzania poznają kulisy tych akcji oraz strukturę i znaczenie Inspektoratu Kraków AK. Przybliżone zostaną m.in. przyczyny i przebieg Akcji „Burza” w Okręgu Kraków AK.

Miejsce spotkania: Hol, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Osoba prowadząca: Wojciech Górny
Limit osób: 15
Udział: w cenie biletu

Zapisy: Centrum Obsługi Zwiedzających
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME