My chcemy Boga. 60. rocznica obrony krzyża w Nowej Hucie” – nowa wystawa ONLINE w Muzeum Krakowa

0

Wystawa: My chcemy Boga. 60. rocznica obrony krzyża w Nowej Hucie.

http://www.krzyznowohucki.muzeumkrakowa.pl/

Kurator wystawy: Bartosz Arkuszewski

W tym roku przypada 60. rocznica walk o krzyż nowohucki, podczas której mieszkańcy Nowej Huty stanęli w obronie krzyża znajdującego sie na osiedlu Teatralnym. Drewniany krzyż ustawiono 17 marca 1957 roku na placu, gdzie miał stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół. Miejsce to, u zbiegu ówczesnych ulic Marksa i Majakowskiego, poświęcił administrator apostolski diecezji krakowskiej, biskup Eugeniusz Baziak. Komunistyczne władze nie dotrzymały jednak obietnicy wzniesienia kościoła i postanowiły zbudować na tym miejscu szkołę. Pozwolenie na budowę cofnięto, a krzyż polecono usunąć. 

27 kwietnia 1960 r. wjechały na plac koparki, by wykopać krzyż. Doszło do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami, którzy wystąpili w jego obronie. Sprzeciw przeciwko usunięcia symbolu religijnego przeistoczył się w walkę w obronie wolności wyznania, a szerzej w obronie wolności i godności człowieka. Obrona krzyża nowohuckiego była również istotnym momentem dla tożsamości dzielnicy i poczucia wspólnoty lokalnej. 

Wydarzenia te wpisały się w długie i trudne starania o budowę kościoła w Nowej Hucie i były pierwszym sprzeciwem mieszkańców „modelowego miasta socjalistycznego“ wobec aparatu komunistycznej władzy. Mieszkańcy Nowej Huty przestali być biernym przedmiotem, lecz ukazali się jako aktywna i samostanowiąca wspólnota walcząca o swoja podmiotowość, potrzeby i prawa. 

W 2020 roku obchodzona będzie również 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, który jako biskup wspierał nowohucian w staraniach o budowę kościoła na terenie dzielnicy. 

Wieloletnia walka mieszkańców o wzniesienie kościoła w Nowej Hucie, zakończyła się po dwudziestu latach od postawienia krzyża na os. Teatralnym. 15 maja 1977 roku kardynał Karol Wojtyła, już jako metropolita krakowski, konsekrował kościół Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach, nazywany potocznie Arką Pana.

Wystawie towarzyszy konkurs dla szkół średnich, który przeprowadzony zostanie jesienią tego roku. 

PLACES WORTH YOUR TIME