Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu.

0

Wystawa czasowa: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w średniowieczu.
Wernisaż: 5 czerwca 2017 r., godz.18.00
Termin trwania wystawy: 6.VI.2017 – 20.VIII.2017
Miejsce: Pałac Krzysztofory (skrzydło wschodnie i zachodnie)

Informacje o wystawie

5 czerwca 2017 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa zostanie otwarta wystawa, poświęcona średniowiecznym i wczesno nowożytnym losom Krakowa i Budapesztu. Węgry stają się modne. Kraj znakomitych win o kilkusetletniej tradycji, z których najbardziej znany jest tokaji. Langosz, który najlepiej smakuje po przyjemnej kąpieli w Balatonie. Po przyjemnościach ciała, coś dla ducha: literatura Maraiego, czy muzyka Liszta i Bartoka albo gimnastyka umysłu: kostka Erno Rubika.

Zasadniczą osią wystawy będzie zestawienie i zilustrowanie w układzie chronologicznym dziejów Krakowa i Budapesztu w okresie średniowiecza. Ekspozycja będzie prezentować dynamiczny rozwój obu miast, od ich początków, aż po czasy nowożytne. Na początku wystawy sięgniemy do początków samych miast, które albo opowiadane są w legendzie, albo, jak w przypadku Budapesztu, sięgają czasów rzymskich.

W konstrukcji wystawy zostanie podkreślone wszystko to, co w dziejach obu miast podobne lub wspólne. Dotyczy to postaci, wydarzeń, porządku prawnego, życia społecznego, kultury, przedmiotów materialnych, czy konkretnych wydarzeń historycznych, jak choćby inwazja mongolska w latach 1240-1241.

W wyborze zagadnień kierowaliśmy się ideą przedstawienia obrazu miasta na różnych etapach jego rozwoju, z podkreśleniem wydarzeń czy zjawisk szczególnych, które do dziś są obecne w świadomości krakowian. Zależało nam również na tym, aby w historyczną narrację wpleść wątki mitologii miejskiej, która w sposób spójny, barwny i obrazowy przechowała w przystępnej formie ważne, nie zawsze łatwe do wytłumaczenia procesy czy wydarzenia. Wątki te są o tyle istotne, że obrazują ciągle żywą i obecną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję miejską. Dlatego też tematyka legend znalazła szczególne miejsce na wystawie.

Wystawa jest efektem współpracy dwóch instytucji Muzeum Historii Budapesztu i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Będzie to opowieść o dwóch miastach w okresie średniowiecza i we wczesnej epoce nowożytnej, opowieść o podobieństwach i różnicach.

Wernisaż uświetni obecność wyjątkowych gości: prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i burmistrza Budapesztu Istvána Tarlósa.

Kuratorzy wystawy:
Łukasz Walas, dr Michał Szczerba, dr Jacek Zinkiewicz, Judit Benda, Virág Kiss, dr Károly Magyar

Tekst i foto: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

PLACES WORTH YOUR TIME