O zmianach klimatycznych, zrównoważonej turystyce i dziedzictwie podczas 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (16-18.06.2021)

0
  1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Dziedzictwo i rozwój

16–18 czerwca 2021 r.

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – jest za czy przeciw dziedzictwu? Czym jest archeologia społeczności? Jak korzystać z odpowiedzialności za dziedzictwo, minimalizując jednocześnie negatywne skutki jego eksploatacji? Czy odpowiedź kryje się w zrównoważonej turystyce? 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (16–18 czerwca 2021) pozwoli przyjrzeć się wzajemnym relacjom pomiędzy dziedzictwem kulturowym a szeroko rozumianym rozwojem.

 

W trzydniowej konferencji, po raz pierwszy organizowanej w formule on-line, weźmie udział ponad 100 badaczy z 31 krajów, pracujących na styku różnych dyscyplin – ekonomii, historii, architektury, sztuki, kulturoznawstwa, antropologii, edukacji, konserwatorstwa, literatury, polityki, socjologii czy zarządzania. Wykłady plenarne wygłoszą m.in. australijski ekonomista kultury prof. David Throsby, litewski pisarz mieszkający w Kanadzie Laimonas Briedis oraz sekretarz generalna Europa Nostra Sneška Quaedvlieg-Mihailović.

 

– Tegoroczną edycję Forum, wspólnie z naszymi wyszehradzkimi partnerami, zdecydowaliśmy się poświęcić złożonym relacjom między dziedzictwem a rozwojem, które w szczególności teraz, kiedy tak wiele sfer zostało dotkniętych pandemią, winny być badane i monitorowane. Aktualny kryzys pokazał współzależność wielu obszarów życia społecznogospodarczego, na przykład instytucji dziedzictwa kulturowego (muzeów), miast historycznych i turystyki. Mamy nadzieję, że ta konferencja przyniesie kolejne głosy, które będą udowadniać, że kultura i dziedzictwo mogą być pomocne w jego przezwyciężaniu, a zatem należy finansowanie tych sektorów traktować jako inwestycję w przyszłość – podkreśla Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka MCK.

 

  1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej zbiega się w czasie z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej. Jego celem jest przyjrzenie się relacji dziedzictwa z rozwojem, który do niedawna rozumiany był ściśle ekonomicznie i utożsamiano go ze wzrostem gospodarczym – podczas gdy w istocie jest pojęciem wielowymiarowym. Pandemia koronawirusa wymusiła i ułatwiła wieloaspektowe przewartościowanie rozważań. W świecie nauk społecznych z coraz większym zainteresowaniem spotyka się pojęcie postwzrostu. Na ile dziedzictwo kulturowe jest lub może stać się katalizatorem rozwoju odczytywanego w zupełnie nowych kategoriach i wartościach? – oto główne pytanie 6. edycji Forum. 

 

Uczestnicy konferencji usłyszą ponad 90 referatów poruszających tematykę m.in. integracji społecznej, odnowy miast, katastrofy klimatycznej i adaptacji. Zajmując się takimi kwestiami, jak na przykład znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju lub zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, Forum skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa. 

 

Choć Forum ma charakter eksperckiej konferencji, wykładów mogą wysłuchać wszyscy zainteresowani, po bezpłatnej rejestracji na platformie streamingowej: https://heritageforum.mck.krakow.pl/

 

Językiem konferencji jest angielski (brak tłumaczenia). Szczegóły i program konferencji dostępny na stronie https://heritageforum.mck.krakow.pl/agenda/ 

 

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to organizowana przez MCK co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej,
a także zajmujący się środkowoeuropejską problematyką badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest nie tylko głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego, ale przede wszystkim interdyscyplinarną platformą spotkań oraz dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. 

 

Tematem poprzednich edycji były następujące zagadnienia: dziedzictwo i Europa Środkowa (2011), granice dziedzictwa (2013), miasto (2015), społeczeństwo (2017) i środowisko (2019). Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME