Otwarcie III Festiwalu Szymanowski / Polska / Świat – 3.09.2022

0

Otwarcie III edycji Festiwalu Szymanowski / Polska / Świat

 

W najbliższą sobotę, 3 września 2022 roku o godz. 18.00, w sali koncertowej przy ulicy Zwierzynieckiej odbędzie się pierwszy z koncertów tegorocznej, trzeciej edycji Festiwalu Szymanowski / Polska / Świat – sztandarowego festiwalu Filharmonii Krakowskiej. Podczas koncertu kameralnego utalentowanych artystów muzyków – skrzypaczki Joanny Konarzewskiej – koncertmistrzyni Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, wiolonczelisty Rafała Kwiatkowskiego oraz pianisty Michała Francuza, wykonane zostanie Trio fortepianowe             f-moll op. 10 Grzegorza Fitelberga i Rapsodia d-moll op. 33 Ludomira Różyckiego.

 

Program tegorocznej, trzeciej edycji międzynarodowego Festiwalu Szymanowski / Polska / Świat sformułowany został wokół koncepcji pieśni. Klucz ten wskazany został bezpośrednio w koncertach zamykających festiwal i jednocześnie otwierających nowy sezon artystyczny 2022/2023 (30.09 i 1.10.2022), podczas których wykonana zostanie III Symfonia Pieśń o nocy Karola Szymanowskiego. Motyw pieśni przewija się także w pozostałych koncertach symfonicznych tego festiwalu. 10 września, podczas uroczystego koncertu z okazji Święta Narodowego Słowacji – Dnia Konstytucji Republiki Słowackiej, w ramach kontynuacji  współpracy Filharmonii Krakowskiej z instytucjami muzycznymi Grupy Wyszehradzkiej, wystąpi Słowacka Orkiestra Kameralna. W programie jedynego koncertu tego zespołu w Filharmonii Krakowskiej zabrzmią między innymi Piosenki z Zaolzia Romana Bergera czy Musica Slovaca do pieśni ludowych z Čičmian Ilji Zeljenki.  Tydzień później natomiast – 23 i 24.09 Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Alexandra Humali wykonają Trzy kołysanki Karola Szymanowskiego w transkrypcji Jana Krenza oraz Das Lied von der Erde  Gustava Mahlera. Otwarcie festiwalu natomiast wprawdzie pieśni jako takiej nie podejmuje, skupia się jednak na twórczości kompozytorów, którzy wraz z Karolem Szymanowskim  tworzyli grupę kompozytorską zwaną potocznie „Młodą Polską w muzyce”, jej celem było zaś nawiązanie w twórczości do ówczesnych nowych zjawisk muzycznej Europy. 

 

Koncert 3 września br. poprzedzi wydarzenie w ramach akcji Narodowego Czytania objętego auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. O godz. 17.00 w Sali Złotej na pierwszym piętrze gmachu Filharmonii publiczność będzie miała okazję wysłuchać Ballady i romanse Adama Mickiewicza w interpretacji Piotra Urbaniaka.

 

Wart podkreślenia jest także fakt, iż III edycja Festiwalu Szymanowski / Polska / Świat wpisuje się również w obchody okrągłych rocznic związanych z patronem instytucji. W tym roku jest bowiem jubileusz 140. urodzin Szymanowskiego i 85. rocznica jego śmierci, a także 60-lecie nadania imienia Karola Szymanowskiego Filharmonii w Krakowie.

 

FESTIWAL SZYMANOWSKI/POLSKA/ŚWIAT

 

3.09.2022, sobota, godz. 18.00 

Sala koncertowa 

Joanna Konarzewska − skrzypce 

Michał Francuz − fortepian 

Rafał Kwiatkowski − wiolonczela 

 

GRZEGORZ FITELBERG

Trio fortepianowe f-moll op. 10

 

LUDOMIR RÓŻYCKI

Rapsodia d-moll op. 33 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę

 

10.09.2022, sobota, godz. 18.00 

Sala koncertowa 


Koncert z okazji Święta Narodowego Słowacji – Dnia Konstytucji Republiki Słowackiej
Honorowy patronat Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie – dra Tomáša Kašaja 


Slovak Chamber Orchestra

 

LEOŠ JANÁČEK

Suita na orkiestrę smyczkową

Suite for string orchestra

 

OTTORINO RESPIGHI

III Suita Dawne tańce i arie

Ancient Airs and Dances, Suite No. 3

 

ILJA ZELJENKA

Musica Slovaca na skrzypce i orkiestrę smyczkową do pieśni ludowych z Čičmian

Musica Slovaca for violin and string orchestra on folk songs from Čičmian

 

ROMAN BERGER

Piosenki z Zaolzia

Songs from Zaolžie

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI

Pięć melodii ludowych

Five folk melodies

 

BÉLA BARTÓK

Tańce rumuńskie

Romanian Folk Dances

 

23.09.2022, piątek, godz. 19.30 / Friday, 7.30 pm

24.09.2022, sobota, godz. 18.00 

Sala koncertowa 

 

Orkiestra Filharmonii Krakowskiej 

Richard Rosenberg − dyrygent

Urszula Kryger − alt 

Randall Bills − tenor 

 

KAROL SZYMANOWSKI

Trzy kołysanki op. 48

 

GUSTAV MAHLER

Pieśń o ziemi

 

30.09.2022, piątek, godz. 19.30 

1.10.2022, sobota, godz. 18.00 

Sala koncertowa 

 

Inauguracja 78. sezonu artystycznego

 

Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej  

Alexander Humala − dyrygent 

Jakub Jakowicz − skrzypce 

Iwona Hossa – sopran 

Rafał Bartmiński − tenor

Gerard Edery – tenor

Sławomir Holland – narrator

Piotr Piwko − chórmistrz 

 

KRZYSZTOF PENDERECKI

Kadisz 

 

KAROL SZYMANOWSKI

I Koncert skrzypcowy op. 35, 

III Symfonia Pieśń o nocy op. 27

 

PLACES WORTH YOUR TIME