Podkarpackie – a space open to investment

0

angielski

 The economic development of the Sub-Carpathian region (Podkarpackie) is one of the most important issues facing the Regional Government. Today, in an era of global challenges, we must create the right climate, favourable to investors, so that it is in Podkarpackie that they choose to successfully invest.
Podkarpackie is a place open to new investment. There are many positives, which allow the authorities to effectively compete for investors. These include the Podkarpacki Scientific-Technological Park, ‘Aeropolis’, special economic zones, ‘Euro-Park Mielec’ and ‘Euro-Park WISŁOSAN’ and the dynamic ‘Aviation Valley, which brings together companies producing aircraft components. ‘Aviation Valley’ is the true driving force in the economy of Podkarpackie. Its main goal is to convert, like California’s ‘Silicon Valley’, south-eastern Poland into one of Europe’s leading aviation regions, which will provide products and services for the aviation industry. The good relationship between the Regional Government and ‘Aviation Valley’ is an important tool in building friendly relations between the local authorities and business. A common project being undertaken in the years 2007 – 2013 will allow a network of cooperation between industry and the scientific sector to be built.
Considering Podkarpackie as an open space, one should not fail to mention the International Airport, Rzeszów – Jasionka, which is so important for the development of the region. The improvements which are being carried out at the airport mean that Rzeszów Airport is spreading its wings in a manner of speaking and is about to become a real showpiece within the region.
All the economic advantages of Podkarpackie reinforce the conviction that it is a place open to business developments. It is also the contemporary centre of the region and there is an open invitation to all those who wish to invest there.

polski
Podkarpackie – przestrzeń otwarta dla inwestycji

Rozwój gospodarczy Podkarpacia jest jedną z najważniejszych kwestii działalności Samorządu Województwa. Dziś, w dobie globalnych wyzwań, tworzymy właściwy klimat sprzyjający inwestorom, tak by właśnie tu – w Podkarpackiem – z sukcesem lokowali swoje inwestycje.
Podkarpackie to przestrzeń otwarta dla nowych inwestycji. Posiadamy wiele atutów, pozwalających nam skutecznie konkurować o inwestorów. Należą do nich m.in.: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”, strefy ekonomiczne: „EURO-PARK MIELEC” i „EURO-PARK WISŁOSAN”, czy prężnie funkcjonujące Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza”, skupiające firmy produkujące podzespoły do samolotów. „Dolina Lotnicza” jest prawdziwym kołem zamachowym dla podkarpackiej gospodarki. Jej celem jest przekształcenie – na wzór kalifornijskiej „Doliny Krzemowej” – Polski Południowo-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego. Dobra współpraca Samorządu Województwa ze Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza” jest ważnym narzędziem w budowaniu przyjaznych relacji pomiędzy samorządem a biznesem. Wspólnie realizowany projekt w latach 2007 – 2013 pozwoli zbudować sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie wdrażania innowacji.
Mówiąc o Podkarpaciu, jako przestrzeni otwartej, nie można pominąć tak ważnego dla jego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. Realizowane obecnie w Porcie inwestycje powodują, że podrzeszowskie lotnisko „rozwija skrzydła” i już wkrótce stanie się prawdziwą wizytówką regionu.
Wszystkie gospodarcze atuty Podkarpacia, utwierdzają w przekonaniu, że to przestrzeń otwarta dla rozwoju biznesu. To także współczesna wizytówka regionu i zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą tu lokować swoje inwestycje.

Daniel Kozik

PLACES WORTH YOUR TIME