POKAZ FILMOWY, PIĄTEK 13 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA, 2019, CKŻ, godz. 18

0

BAJIT CHADASZ – PROLOG

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Westerplatte

film fab. (1967), reż. Stanisław Różewicz, (92 min.)

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA, 2019 r., godz. 18.00

Spojrzenie na wrzesień
film dok. (1970), reż. Maciej Sieński, (75 min.)
PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA, 2019r., godz. 18.00
PLACES WORTH YOUR TIME