PROF. KONSTANTY GRZYBOWSKI – O WYDARZENIU Z 13 MARCA 1968 R

0

FUNDACJA JUDAICA

Centrum Kultury Żydowskiej

1993-2023

55 ROCZNICA WYDARZEŃ MARCOWYCH (1968-2023)

ABY NIE ZAPOMNIANO

Prof. Konstanty Grzybowski
(1901-1970)
o wydarzeniu z 13 marca 1968 r na Uniwersytecie Jagiellońskim –
spotkanie z
Prof. Krzysztofem Pałeckim
Prof. Stanisławem Waltosiem
Prof. Janem Woleńskim

PONIEDZIAŁEK 13 MARCA, 2023 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME