School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University.

0

POL: 

Szanowni Państwo,

 

Bardzo serdecznie zapraszamy na intensywne letnie programy języka i kultury polskiej – ponownie w formie stacjonarnej!

Wszyscy tęskniliśmy ogromnie za możliwością nauczania w salach zajęciowych i bezpośredniego kontaktu z kursantami w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć sytuacja na świecie nadal jest dynamiczna, wierzymy głęboko, że nauka języka polskiego w nadchodzące wakacje w Krakowie będzie dla Państwa ciekawym, bezpiecznym i owocnym doświadczeniem.

W ramach tegorocznej edycji proponujemy Państwu udział w trzech programach: czterotygodniowym lipcowym (4-31 lipca), trzytygodniowym lipcowym (4-24 lipca) oraz trzytygodniowym sierpniowym (25 lipca-14 sierpnia). 

Jak zawsze, zapewniamy naszym uczestnikom pełny pakiet, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie, wyżywienie i program turystyczny, oraz pakiet dydaktyczny, skupiający się na nauce języka polskiego i nieobowiązkowych, popołudniowych wykładach tematycznych. Bogaty program akademicki, realizowany przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, połączony jest z atrakcyjnymi weekendowymi wycieczkami: zwiedzaniem Starego Miasta, Fabryki Emalia Oskara Schindlera, Kopalni Soli w Wieliczce oraz Zakopanego jako stolicy polskich Tatr. Pragniemy, by dzięki połączeniu systematycznej nauki z aktywnym wypoczynkiem, wykorzystali Państwo maksymalnie efektywnie czas spędzany w malowniczej Małopolsce.

Liczymy gorąco na Państwa obecność i dołożymy starań, by wspólnie z nami poczuli Państwo atmosferę Krakowa oraz charakter polskiej kultury.

 

Raz jeszcze gorąco Państwa zapraszam,

Dr hab. Piotr Horbatowski

Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

KURS CZTEROTYGODNIOWY

TERMIN: 4-31 lipca 2022

Cena programu z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 8.596 PLN
Cena programu akademickiego (bez zakwaterowania i wyżywienia): 3.290 PLN

 

 • Program obejmuje 75 godzin zajęć językowych i 30- lub 15-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz społeczeństwu.
 • Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (9:30-12:45), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).

 

ZGŁOSZENIA NA PROGRAM PRZYJMOWANE SĄ DO: 31 maja 2022 lub do wyczerpania miejsc.

 

KURS TRZYTYGODNIOWY

TERMIN: 4-24 LIPCA 2022

Cena programu z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 6.546 PLN
Cena programu akademickiego (bez zakwaterowania i wyżywienia): 2.960 PLN

 

 • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych i 30-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz literaturze.
 • Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (9:00-12:15), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).

 

ZGŁOSZENIA NA PROGRAM PRZYJMOWANE SĄ DO: 31 maja 2022 lub do wyczerpania miejsc.

 

KURS TRZYTYGODNIOWY

TERMIN: 25 LIPCA-14 SIERPNIA 2022

 

Cena programu z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 6.546 PLN
Cena programu akademickiego (bez zakwaterowania i wyżywienia): 2.960 PLN

 

 • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych i 30-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz literaturze.
 • Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (9:00-12:15), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).

ZGŁOSZENIA NA PROGRAM PRZYJMOWANE SĄ DO: 30 czerwca 2022 lub do wyczerpania miejsc.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 •  Pełny program (z zakwaterowaniem i wyżywieniem), obejmuje: lektoraty i kursy tematyczne, podręcznik, programy uzupełniające, atrakcje turystyczne oraz 500 PLN bezzwrotnej zaliczki.
  •    Program akademicki (bez zakwaterowania i wyżywienia) obejmuje: lektoraty i kursy tematyczne, podręcznik oraz 500 PLN bezzwrotnej zaliczki.
  •    Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.
 • Na zakończenie kursów uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • Wykłady 
 • Przelicznik punktów kredytowych, obowiązujący w krajach Unii Europejskiej:
   75 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  5 punktów  kredytowych/ECTS.

60 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  4 punkty kredytowe/ECTS.
•    Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS.
•    Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS.

 

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE (bez punktów kredytowych/ECTS)

KULTURALNE:

 • Pokazy filmowe

TURYSTYCZNE:

 • Zwiedzanie: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, Starego Miasta wraz z zabytkową dzielnicą Kazimierz, Muzeum Emalia Oskara Schindlera.
 • Wycieczki: do Kopalni Soli w Wieliczce, do Zakopanego – w Tatry.

UWAGA! NOWA SIEDZIBA BIURA

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

ENG:

Dear students,

it is our pleasure to invite you to join our intensive summer programs in Polish language and culture, which will be held in the in-person format once again.

We all missed being able to teach in classrooms and directly interact with our students at the Jagiellonian University. Even though the situation around the world is still constantly evolving, we believe that studying Polish in Kraków this summer will be a safe, interesting, and fruitful experience for all.

This year, we will be offering three programs: one four-week program (4-31 July) and two three-week programs, in July (4-24 July) and August (25 July-14 August).

As always, we will provide our students with a full package, including board and accommodation, guided tours, and a learning experience focused on Polish classes and optional afternoon lectures. A rich academic program, delivered by the highly competent and experienced teachers from the Center for Polish Language and Culture in the World of the Jagiellonian University, will be rounded out with attractive weekend trips: guided tours of the Old Town, Schindler’s Factory, Wieliczka Salt Mine, and Zakopane, the capital of the Polish Tatra Mountains. We hope that intensive study combined with active leisure will allow you to use your time in our picturesque region to the fullest.

We sincerely hope you will decide to join us. On our side, we promise to do our best to help you experience the atmosphere of Kraków and taste the flavor of Polish culture.

 

Looking forward to meeting you,

Dr hab. Piotr Horbatowski

Director of the School of Polish Language and Culture, Jagiellonian University 

 

FOUR-WEEK PROGRAM

DATES: 4-31 JULY 2022

Course fee (including board and accommodation): 8,596 PLN
Course fee (without board and accommodation): 3,290 PLN

 

 • The program consists of 75 hours of language classes and 30 or 15 hours of lectures on grammar, culture, and society.
 • The language classes will take place in the morning (9:30-12:45), while the lectures will be held in the afternoon (14:30-16:15 and 16:30-18:15).

 

APPLICATION DEADLINE: 31 May 2022 or until the last spot is filled.

 

THREE-WEEK PROGRAM

DATES: 4-24 JULY 2022

Course fee (including board and accommodation): 6,546 PLN
Course fee (without board and accommodation): 2,960 PLN

 

 • The program consists of 60 hours of language classes and 30 hours of lectures on grammar, culture, and literature.
 • The language classes will take place in the morning (9:00-12:15), while the lectures will be held in the afternoon (14:30-16:15 and 16:30-18:15).

 

APPLICATION DEADLINE: 31 May 2022 or until the last spot is filled.

 

THREE-WEEK PROGRAM

DATES: 25 JULY-14 AUGUST 2022

 

Course fee (including board and accommodation): 6,546 PLN
Course fee (without board and accommodation): 2,960 PLN

 

 • The program consists of 60 hours of language classes and 30 hours of lectures on grammar, culture, and literature.
 • The language classes will take place in the morning (9:00-12:15), while the lectures will be held in the afternoon (14:30-16:15 and 16:30-18:15).

APPLICATION DEADLINE: 30 June 2022 or until the last spot is filled.

 

ADDITIONAL INFORMATION:

 •  The full program (including board and accommodation) consists of language classes and lectures, includes a textbook, additional activities, guided tours, and requires a non-refundable advance payment of 500 PLN>
  •    The academic program (without board and accommodation) consists of language classes and lectures, includes a textbook, and requires a non-refundable advance payment of 500 PLN.
  •    Our courses are available at all proficiency levels.
 • At the end of each course, students can take a final exam, obtain a diploma issued by the Jagiellonian University, and get grade transcripts with credits/ECTS.
 • ECTS conversion:
  75 hours of language classes with a final exam –  5 credits/ECTS.

60 hours of language classes with a final exam –  4 credits/ECTS.
•   Lectures 30 hrs – 2 credits/ECTS.
•   Lectures 15 hrs – 1 credit/ECTS.

 

ADDITIONAL ACTIVITIES (no credits/ECTS)

CULTURE:

 • Movie screenings

TOURISM:

 • Guided tours:  Collegium Maius Museum of the Jagiellonian University, Old Town and Kazimierz, Oscar Schindler’s Factory.
 • Trips: Wieliczka Salt Mine, Zakopane – the Tatra Mountains.

PLEASE NOTE! THE OFFICE HAS A NEW ADDRESS:

School of Polish Language and Culture
Center for Polish Language and Culture in the World
Jagiellonian University in Kraków
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

DETAILED INFORMATION AND APPLICATION FORMS AVAILABLE AT:

WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

 

PLACES WORTH YOUR TIME