School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University.

0

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SEMESTRALNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM!

27 lutego – 23 czerwca 2023 r.

 

Program semestralny (240 GODZIN)  obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez specjalistów z dziedziny nauczania języka polskiego jako obcego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej

CENA PROGRAMU: 7 950 PLN 

SZCZEGÓŁY OFERTY: WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

 

WE INVITE YOU FOR A SEMESTER POLISH LANGUAGE COURSE AT THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY!

February 27 – June 23, 2023

 

The semester program (240 HOURS) includes classes in grammar and vocabulary as well as language skills (listening comprehension, reading comprehension, communication and conversation, composition and editing of texts). In addition, participants of the program can take part in selected lectures on history, literature, culture, knowledge of contemporary Polish society or practical language classes (e.g. reading literary and press texts, pronunciation and intonation, grammar review). All classes are conducted by specialists in the field of teaching Polish as a foreign language.

We offer courses at all levels of language proficiency

PROGRAM PRICE: PLN 7,950

VISIT OUR WEBSITE: WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

PLEASE NOTE! THE OFFICE HAS A NEW ADDRESS:

School of Polish Language and Culture
Center for Polish Language and Culture in the World
Jagiellonian University in Kraków
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

DETAILED INFORMATION AND APPLICATION FORMS AVAILABLE AT:

WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

 

PLACES WORTH YOUR TIME