School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University.

0

Serdecznie zapraszamy na nasze kursy w ramach Szkoły Letniej!

KURS CZTEROTYGODNIOWY

TERMIN: 3-30 lipca 2023

 • Program obejmuje 75 godzin zajęć językowych i 30- lub 15-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz społeczeństwu.
 •   Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (9:00-12:30), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).

 

KURS TRZYTYGODNIOWY

TERMIN: 3-23 LIPCA 2023

 • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych i 30-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz literaturze.
 • Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (8:30-12:00), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).

 

KURS TRZYTYGODNIOWY

TERMIN: 24 lipca – 13 sierpnia 2023

 • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych i 30-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce, kulturze oraz literaturze.
 • Kurs języka polskiego prowadzony jest rano (8:30-12:00), natomiast kursy tematyczne odbywają się po południu (14:30-16:15 oraz 16:30-18:15).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 •  Pełny program (z zakwaterowaniem i wyżywieniem), obejmuje: lektoraty i kursy tematyczne, podręcznik, programy uzupełniające, atrakcje turystyczne oraz 500 PLN bezzwrotnej zaliczki.
  •    Program akademicki (bez zakwaterowania i wyżywienia) obejmuje: lektoraty i kursy tematyczne, podręcznik oraz 500 PLN bezzwrotnej zaliczki.
  •    Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.
 • Na zakończenie kursów uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.

 

 • Wykłady – odświeżona oferta!

Wykłady dla Programu A i C / 4 – 21 lipca / 30 godzin każdy przedmiot

A to Polska właśnie… Wiedza o Polsce i Polakach (Realia Społeczne i Kulturowe) (POL) – nowy przedmiot

Polish Grammar, session I (ENG)

History of Poland (ENG)

Literatura i Kultura Polska XX i XXI wieku (POL)

Contemporary Poland and Her Society (ENG)

 

Wykłady dla Programu D / 15 godzin każdy przedmiot

   25 lipca – 3 sierpnia

Historia Polski (POL) – nowy przedmiot

    1 – 9 sierpnia

Polish Grammar, session II (ENG)

The Jews in Poland (ENG) – powrót przedmiotu

 

 • Przelicznik punktów kredytowych, obowiązujący w krajach Unii Europejskiej:
   75 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  5 punktów  kredytowych/ECTS.

60 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  4 punkty kredytowe/ECTS.
•    Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS.
•    Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS.

 

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE (bez punktów kredytowych/ECTS)

NOWOŚĆ! 

W ramach programu proponujemy uczestnikom kursu czterotygodniowego i trzytygodniowego w lipcu wyjazd integracyjny do Winnicy, oraz polski wieczór w Skansenie Smaków dla uczestników kursu sierpniowego.

TURYSTYCZNE:

 • Zwiedzanie: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, Starego Miasta wraz z zabytkową dzielnicą Kazimierz, Muzeum Emalia Oskara Schindlera.
 • Wycieczki: do Kopalni Soli w Wieliczce, do Zakopanego – w Tatry.

 

UWAGA! NOWA SIEDZIBA BIURA

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Romana Ingardena 3, pok. 139
30-060 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

 

We warmly invite you to our SUMMER SCHOOL!

 

FOUR-WEEK COURSE

DATES: 3-30 July 2023

 

 • The course consists of 75 hours of language classes and 30 or 15 hours of lectures on grammar, culture and society.
 • Language classes are taught in the morning (9:00-12:30), followed by afternoon lectures (14:30-16:15 and 16:30-18:15).

 

THREE-WEEK COURSE

DATES: 3-23 July 2023

 

 • The course consists of 60 hours of language classes and 30 hours of lectures on grammar, culture and literature.
 • Language classes are taught in the morning (8:30-12:00), followed by afternoon lectures (14:30-16:15 and 16:30-18:15).

 

THREE-WEEK COURSE

DATES: 24 July – 13 August 2023

 

 • The course consists of 60 hours of language classes and 30 hours of lectures on grammar, culture and literature.
 • Language classes are taught in the morning (8:30-12:00), followed by afternoon lectures (14:30-16:15 and 16:30-18:15).

 

ADDITIONAL INFORMATION:

 •  The full programme fee (with board and accommodation) covers: language classes and lectures, a textbook, accompanying events, tours and a non-refundable down payment of 500 PLN.
  •    The academic programme fee (without board and accommodation) covers: language classes and lectures, a textbook  and a non-refundable down payment of 500 PLN.
  •    Language courses are available at all levels.
 • At the end of their course, students can sit an exam and obtain a certificate from the Jagiellonian University, along with an academic transcript with ECTS credits.

 

 • Lectures – new offerings!

Lectures for Programme A and C / 4 – 21 July/30 hours per subject

A to Polska właśnie… Wiedza o Polsce i Polakach (Realia Społeczne i Kulturowe) (POL) – new course

Polish Grammar, session I (ENG)

History of Poland (ENG)

Literatura i Kultura Polska XX i XXI wieku (POL)

Contemporary Poland and Its Society (ENG)

 

Lectures for Programme D / 15 hours per subject

   25 July – 3 August

Historia Polski (POL) – new course

    1 – 9 August

Polish Grammar, session II (ENG)

Jews in Poland (ENG) – offered again

 

 • European Credit Transfer and Accumulation System:
   75 hrs of language classes + final exam – 5 ECTS.

60 hrs of language classes + final exam – 4 ECTS.
•    Lectures, 30 hrs – 2 ECTS.
•    Lectures, 15 hrs – 1 ECTS.

 

CULTURAL ACTIVITIES AND TOURS (no ECTS)

NEW! 

Our agenda this year includes a trip to Winery for students on the three- and four-week July courses, and a Polish evening at restaurant Skansen Smaków for those studying in the August programme.

TOURS:

 • Guided tours: Collegium Maius Museum of the Jagiellonian University, Old Town, Kazimierz, Oskar Schindler’s Factory.
 • Trips: Wieliczka Salt Mine, Zakopane

 

OUR NEW OFFICES:

School of Polish Language and Culture
Institute of Polish Language and Culture for Foreigners
Jagiellonian University
ul. Romana Ingardena 3, room no. 139
30-060 Kraków, Poland
Tel.: +48 12 663 29 29
         +48 12 421 36 92
e-mail: plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME