„Skopje. Miasto solidarności” spotkanie z Kingą Nettmann-Multanowską, MCK, 17.05.2022 r.

0

Skopje. Miasto solidarności – spotkanie autorskie

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z Kingą Nettmann-Multanowską, autorką książki „Warszawa rysuje Skopje”. Odbędzie się ono 17 maja o godz. 18.00 w sali panoramicznej, poprowadzi je dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury, Agata Wąsowska-Pawlik.

Kiedy w lipcu 1963 roku trzęsienie ziemi zniszczyło Skopje, rozmiary tragedii poruszyły cały świat. W projekcie odbudowy wzięli udział polscy architekci i urbaniści, których doświadczenie rekonstrukcji i odbudowy całkowicie zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy okazało się bezcenne. O tym wciąż mało znanym polskim sukcesie w będzie opowiadać Kinga Nettmann-Multanowska,

Skopje tworzono jako miasto przyszłości, z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań urbanistycznych. Dzięki wizjonerskim projektom stało się jednym z ciekawszych architektonicznie miast Europy. Pracujący w Macedonii warszawski „zespół Skopje” tworzyli ludzie o wyjątkowych życiorysach — m.in. Stanisław „Agaton” Jankowski (jego kierownik), Stanisław „Orsza” Broniewski, Bohdan Jastrzębski, Zbigniew Galperyn, Kazimierz Marczewski czy Juliusz Wilski. Dyrektorem Projektu planu Skopje z ramienia Funduszu Specjalnego ONZ był Adolf Ciborowski (przed wyjazdem do Skopje Naczelny Architekt Warszawy). Warszawscy urbaniści współpracowali w Skopje z międzynarodowymi sławami jak Constantinos Doxiadis, Kenzō Tange czy Arata Isozaki (współprojektant krakowskiej Mangghi).

Książka „Warszawa rysuje Skopje” została wydana przez Fundację Centrum Architektury.

Wydarzenie nawiązuje do wystawy „Skopje. Miasto, architektura i sztuka solidarności”, którą można było oglądać w Galerii MCK w 2019 roku.

Spotkanie będzie transmitowane na profilu facebookowym MCK.

Kinga Nettmann-Multanowska — doktor nauk humanistycznych, anglistka, absolwentka UAM w Poznaniu, lektorka języka polskiego w Kirgistanie i Gruzji, menadżerka kultury, autorka i współautorka publikacji poświęconych polskim śladom w Gruzji i Macedonii Północnej, kuratorka i inicjatorka wystaw, wydarzeń i publikacji dotyczących architektury i urbanistyki, mieszkała w Skopje w latach 2014–2018.

Agata Wąsowska-Pawlik— dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury. W obszarze jej zainteresowań znajdują się: polityka kulturalna na poziomie krajowym i miejskim, międzynarodowa współpraca kulturalna, zarządzanie instytucjami kultury, w tym muzeami, organizacja wystaw i towarzyszących zdarzeń naukowych, promocyjnych i edukacyjnych. Bada społeczne i samorządowe zaangażowanie w rozwój kultury. W ramach misji MCK prowadzi dyplomację kulturalną, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, także poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych sieciach (ENCATC, RIHA) i programach. W latach 2004-2006 współprowadziła międzynarodowy projekt szkoleniowy ECHOCAST (European Cultural Heritage Organisations Customer Aware Staff Training), który stał się częścią pilotażowej „Akademii Zarządzania Muzeum” w 2011 roku. Narodowy koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Jest członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, zasiada: w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie (2021-2024), Radzie Muzeum Fotografii w Krakowie (2020-2024) i Radzie Muzeum Krakowa (2021-2023). W 2018 roku odznaczona Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi, w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

PLACES WORTH YOUR TIME