SPOTKANIE AUTORSKIE Z PROF.JANUSZEM MAJCHERKIEM, PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA GODZ. 18

0

FUNDACJA JUDAICA

Centrum Kultury Żydowskiej

1993-2022

Źródła bogactwa i biedy ludzi

oraz ich zbiorowości 

 spotkanie autorskie z

Prof. Januszem Majcherkiem

z udziałem

Prof. Janiny Filek, Prof. Katarzyny Haremskiej

i Prof. Piotra Bartuli

oraz promocja książki pod tym samym tytułem, wydanej przez PWN, 2022.

PLACES WORTH YOUR TIME