SPOTKANIE Z WŁODZIMIERZEM HERMANEM

0

SPOTKANIE 

Z

WŁODZIMIERZEM HERMANEM

reżyserem, autorem, emigrantem marcowym mieszkającym w Danii

oraz prezentacja jego książki pt.

O nienawiści i prześladowaniu Żydów. Monodramy,

Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018

WTOREK, 28 MAJA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME