The 18th Tatra Economic Forum in Zakopane

0

angielski

 For years, the Tatra Economic Forum has been an important event, and not only for the Podhale community. This year the organizers decided that as the event has in a sense ‘come of age’, the 18th forum will be devoted to matters central to both business circles and the inhabitants of the region.
– It has become a tradition for this group to initiate projects, not only within the economic but also within the social sphere. Activities undertaken in these areas, in admittedly a small, albeit thriving entrepreneurial environment, often overlap and their symbiosis determines the success of a project. Our experience tells us that once again we are ready to make changes with the support of the community, and the challenges to be faced we hope will lead to building on what has gone before, challenges which will involve everyone. – says Agata Wojtowicz, President of the Tatra Chamber of Commerce, the organiser of the Forum.
The participants, who will meet on 6th December at the Grand Hotel Stamary in Zakopane, will discuss the difficulties of dealing with air pollution. Solving this problem is vital, not only for the Tatra region itself and the health of its residents, but also for the potential tourism within the area. Therefore, part of the conference will be devoted to the theme, ‘Clean Air: a necessity for tourism in Zakopane’. Experts from the University of Economics in Kraków, the Polish Green Networks (Polska Zielona Sieć) and the Tatra Smog Alert will inform participants of the new ideas behind the ecological certification of hotels, the fashion for adding ‘eco’ to tourism and the possibility of financial support for the replacement of coal-fired heating systems.
The second part of the conference is entitled ‘Money for Business: start-up and development’. Concrete proposals for financing the development of existing enterprises based on EU funds and the suggestion that business activities could raise capital within the project ‘Become a Podhale Entrepreneur’ will be presented. Innovative business solutions and creative ideas for running a company will also be considered.
The organizers expect that the Forum will be attended by entrepreneurs from different parts of Poland, as well as managers, those planning to start a business, local authority representatives and individuals from Podhale itself who are interested in the subject.

polski
XVIII Tatrzańskie Forum Gospodarcze w Zakopanem

Tatrzańskie Forum Gospodarcze to od lat ważne wydarzenie nie tyko dla społeczności Podhala. Jego organizatorzy postanowili, że z uwagi na wejście ich przedsięwzięcia w pełnoletniość, 18. edycja forum poświęcona zostanie sprawom kluczowym dla środowisk biznesowych i wszystkich mieszkańców tego subregionu. – Jest już tradycją tego gremium inicjowanie wielu przedsięwzięć nie tylko ze sfery gospodarczej ale i społecznej. W tak małym ale prężnym i przedsiębiorczym środowisku działania w tych obszarach często się zazębiają, a ich symbioza decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że po raz kolejny przy wsparciu społecznym jesteśmy gotowi dokonać zmian, a stawiane wyzwania zbudują nową jakość, do której każdy będzie dążył – twierdzi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, która organizuje Forum.
Jego uczestnicy, którzy 6 grudnia spotkają się w zakopiańskim Grand Hotelu Stamary, będą rozmawiali o problemach walki z zanieczyszczeniem powietrza. Dla Podtatrza, ze względu na zdrowie mieszkańców, ale też atrakcyjność turystyczną tych terenów rozwiązanie tego problemu jest sprawą kluczową. Dlatego część konferencji poświęcona zostanie tematowi „Czyste powietrze – produkt turystyczny Zakopanego”. O nowym pomyśle na ekologiczną certyfikację obiektów hotelarskich, modzie na „eko” w turystyce oraz o możliwościach wsparcia finansowego wymiany systemów ogrzewania opowiedzą uczestnikom eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, Polskiej Zielonej Sieci i Podhalańskiego Alarmu Smogowego. Druga część konferencji to „Pieniądze dla biznesu – na start i na rozwój”. Tu zaprezentujemy konkretne propozycje dotyczące finansowania rozwoju istniejących już przedsiębiorstw ze środków europejskich oraz ofertę pozyskania kapitału na uruchomienie własnej działalności w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą. Przedstawimy także nowatorskie rozwiązania biznesowe i nieoczywiste pomysły na firmę. Organizatorzy spodziewają się, że w Forum wezmą udział przedsiębiorcy także z innych część Polski, menadżerowie, osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedstawiciele władz samorządowych i zainteresowani tematyką mieszkańcy Podhala.

niemiecki

Das Tatra-Wirtschaftsforum ist seit Jahren ein wichtiges Ereignis, nicht nur für die Gemeinschaft von Podhale. Seine Organisatoren haben beschlossen, dass, in Anbetracht des Eintritts ihrer Veranstaltung in die Volljährigkeit, die 18. Ausgabe des Forums den Schlüsselfragen des Geschäftsmilieus und aller Einwohner dieser Teilregion gewidmet werden soll.
– Es ist schon eine Tradition, dass dieses Gremium viele Vorhaben nicht nur aus dem Wirtschafts-, sondern auch dem Gesellschaftsbereich initiiert. In dieser kleinen, aber dynamischen und unternehmerischen Umgebung sind die Handlungen in diesen Bereichen häufig miteinander verzahnt und ihre Symbiose entscheidet über den Erfolg des Unterfangens. Unsere Erfahrung sagt uns voraus, dass wir ein weiteres mal mit der gesellschaftlichen Unterstützung bereit sind, Änderungen zu vollbringen, und dass die uns gestellten Herausforderungen eine neue Qualität schaffen werden, nach der jeder streben wird – behauptet Agata Wojtowicz, die Vorsitzende der Tatra-Wirtschaftskammer, des Forum-Veranstalters.
PLACES WORTH YOUR TIME