The Centre For The Polish Language And Culture In The World

0

In July and August we once again hosted the students of the Summer School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian University. What attracts most people who want to learn the Polish language, learn about Polish culture and experience intercultural exchange with us is a rich educational and cultural offer.
The participants were able to check out their communication skills acquired during lessons of Polish, taking part in numerous city games aimed at communicating with native speakers of the language. In the afternoon, it was possible to attend lectures on Polish history, culture or grammar.
Each day was concluded with evening classes, during which students could get to know Poland inside out. The week began with a phonetic workshop. On consecutive Tuesdays, during the Sacrum/Profanum series such events as, for instance, Andrzejki (St. Andrew`s Day) or Christmas were celebrated, or there was an opportunity to participate in a typical Polish wedding party. Wednesday evenings were taken by dance and culinary workshops, while Thursday evenings were spent watching the best Polish films. On Fridays, the participants of the courses went out together to concerts, festivals or just walks in Kraków. There were also trips to Wieliczka, Auschwitz, Zakopane or Szczawnica and traditional campfires with singing Polish songs and roasting sausage in the fire.
The programme prepared for the youth, that is 13 – 17 year olds, also included some attractions. Apart from lectures, the participants of the ‘Explorers` Summer’ took part in excursions, cultural events and numerous sports and dance activities.
We invite you to the intensive Polish language courses in September as well as to the one-year and one-semester programs from October 2017.

Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W lipcu i sierpniu po raz kolejny gościliśmy uczestników Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ. Bogata oferta edukacyjno-kulturalna jest tym, co najmocniej przyciąga chcących uczyć się języka polskiego, poznawać polską kulturę i doświadczać wymiany interkulturalnej.
Swoje kompetencje komunikacyjne zdobyte podczas lekcji polskiego, uczestnicy mogli sprawdzić, biorąc udział w licznych grach miejskich, których celem było komunikowanie się z rodzimymi użytkownikami języka. Po południu można było wybrać się na wykłady dotyczące polskiej historii, kultury czy gramatyki.
Ukoronowaniem każdego dnia były zajęcia wieczorne, podczas których uczący poznawali Polskę od kuchni. Tydzień zaczynał się od warsztatów fonetycznych. W kolejne wtorki, podczas zajęć z cyklu Sacrum/Profanum, odbyły się np. Andrzejki, świętowano też Boże Narodzenie i obchodzono polskie wesele. Środowe wieczory spędzano na warsztatach tanecznych i kulinarnych, czwartkowe zaś upływały na oglądaniu najlepszych polskich filmów. W piątki uczestnicy Szkoły wychodzili razem na Kraków, by wspólnie brać udział w koncertach, festiwalach i spacerach.Nie zabrakło również wycieczek do Wieliczki, Auschwitz, Zakopanego czy Szczawnicy oraz polskich piosenek przy tradycyjnym ognisku z kiełbaskami.
Atrakcji nie zabrakło również na programie młodzieżowym. Jest to oferta skierowana dla młodzieży wieku 13-17 lat. Poza lektoratami, uczestnicy „Lata Odkrywców” brali udział w wycieczkach, zajęciach kulturalnych oraz licznych zajęciach sportowych i tanecznych.
Zapraszamy na intensywne kursy we wrześniu oraz na  semestralne i roczne od października 2017 roku.

PLACES WORTH YOUR TIME