The Ethnographic Park in Sanok

0

angielski

 The Ethnographic Park in Sanok, situated picturesquely on the right bank of the San, is the largest skansen in Poland and it belongs to the most beautiful open-air museums in Europe.
The culture of the borderland between Poland and Ukraine in the eastern part of the Polish Carpathian Mountains (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze) is presented on the area of 38 ha., reflecting the lie of the region of Podkarpacie in a perfect way.
One of the biggest permanent exhibitions of icon painting – ‘Ikona Karpacka’ (Carpathian Icons), presenting over 220 icons from the 15th – 20th century was arranged in the Ethnographic Park.
Tourists are welcome to use services of an inn housed in an 18th century granary where regional dishes are served, a shop-gallery offering souvenirs and popular art objects, a hall with display windows of publishing houses, a roofed stage and an amphitheatrical audience for 1.500 spectators, parking lots for coaches and private cars, situated in front of the skansen, a luggage room.

polski
Park Etnograficzny w Sanoku

Park Etnograficzny w Sanoku, malowniczo położony na prawym brzegu Sanu, jest największym skansenem w Polsce i należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie.
Na obszarze 38 ha, doskonale odzwierciedlającym ukształtowanie powierzchni Podkarpacia, prezentowana jest kultura polsko- ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski i ich Pogórza). Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne znakomicie dostosowane do fizjografii terenu.
Na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku. Obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, znajdują się tutaj również obiekty sakralne (3 cerkwie, 1 kościół), użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd, karczma) oraz przemysłowe (ekspozycja przemysłu naftowego, młyn wodny, wiatraki, kuźnie). Kilkadziesiąt obiektów posiada w pełni urządzone, udostępnione do zwiedzania wnętrza (m.in. cerkwie, kościół, zagroda plebańska, warsztaty rzemieślnicze, szkoła, wnętrza mieszkalne i gospodarcze).
W Parku Etnograficznym urządzono jedną z największych w Polsce stałą ekspozycję malarstwa ikonowego „Ikona karpacka”, prezentująca ponad 220 ikon (od XV do XX w.), ukazujących pełny obraz rozwoju tego typu malarstwa w strefie polskich Karpat.
Do dyspozycji turystów pozostają: karczma w XVIII- wiecznym spichlerzu serwująca potrawy regionalne, galeria-sklep z pamiątkami i wyrobami sztuki ludowej, hol z witrynami wydawniczymi, kryta estrada z amfiteatralną zadaszoną widownią na 1500 miejsc, parkingi dla autobusów i samochodów osobowych na przedpolu skansenu, przechowalnia bagażu.

niemiecki
Der Ethnographische Park in Sanok

Der Ethnographische Park in Sanok, malerisch auf dem rechten San-Ufer gelegen, ist das größte Freilichtmuseum in Polen und gehört zu den schönsten im Freien eingerichteten Museen in Europa.
Auf dem Gelände von 38 ha, das die Oberflächengestalt von Podkarpacie (Karpatenvorland) ausgezeichnet widerspiegelt, wird die Kultur des polnischen und ukrainischen Grenzgebietes im östlichen Teil der polnischen Karpaten (Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze) präsentiert.
Im Ethnographischen Park wurde eine der größten ständigen Ausstellungen der Ikonenmalerei in Polen „Ikona karpacka“ („Karpatenikone“) mit mehr als 220 Ikonen (vom 15. bis zum 20. Jh.) eingerichtet.
Den Touristen zur Verfügung stehen ein Gasthaus in dem aus dem 18. Jh. stammenden Speicher, in dem regionale Gerichte serviert werden, ein Galerieladen mit Andenken und Erzeugnissen der Volkskunst, eine Halle mit Verlagsvitrinen, eine überdachte Bühne mit einem überdachten Amphitheater für 1500 Zuschauer, Parkplätze für Busse und Personenkraftwagen auf dem Vorfeld des Freilichtmuseums, Gepäckaufbewahrung.

francuski
Le Parc Ethnographique de Sanok

Le Parc Ethnographique de Sanok, situé dans le cadre pittoresque de la rive droite du San, est le plus grand musée naturel de Pologne et l’un des plus beaux musées de plein-air en Europe.
Sur un terrain de 38 ha, qui reflète avec exactitude la formation géologique des contreforts des Carpates, vous pouvez faire la connaissance de la culture transfrontalière polono-ukrainienne, dans la partie est des Carpates polonaise (Bieszczady, Beskid Niski et Pogórze).
C’est dans ce même parc qu’est également installée l’une des plus grandes expositions permanentes d’icônes “Icône des Carpates”, qui présente plus de 220 icônes (du 15e au 20e s.).
Nous proposons aux touristes : une auberge installée dans un grenier du 18e siècle, servant des plats régionaux, une galerie – boutique vendant des souvenirs et des produits d’art populaire, un hall avec des vitrines de maisons d’éditions, un amphithéâtre couvert pour 1500 spectateurs, des parkings pour les bus et pour les véhicules personnels à l’entrée du Parc, et une consigne pour les bagages.

ukraiński
Етнографічний парк у місті Саноку

Етнографічний парк у місті Саноку, розташований на мальовничому правому березі ріки Сан, – це найбільший музей-скансен у Польщі, а також один з найкрасивіших музеїв просто неба в Європі.
На площі 38 га, яка ідеально відображає рельєф Прикарпаття, представлено польсько-українську культуру прикордоння у східній частині польських Карпат (Бещади, Низькі Бескиди і Погуже).
В Етнографічному парку влаштовано одну з найбільших у Польщі постійних експозицій виставки ікон «Карпатська ікона», на якій представлено понад 220 ікон XV-XX століть.
До послуг туристів: корчма, розташована у коморі XVIII століття, де подають блюда регіональної кухні, галерея-магазин з сувенірами і виробами народного мистецтва, зал з видавничими вітринами, крита естрада з залом-амфітеатром під дахом на 1500 глядачів, автомобільні стоянки для автобусів і легкових автомобілів на передпіллі музею, а також камера схову.
PLACES WORTH YOUR TIME