The logic of the local. Norwegian and polish contemporary design

0

angielski

 The notion of the local provides the leading theme of the exhibition, which presents the affinities between Norwegian and Polish design. However, in this context, the local is something more than the focus on folklore or a rediscovery of folk ornaments and forms. Instead, the local means creative inspiration drawn from all that is most specific to particular places, their landscape, topography, climate, and memory. A kind of inspiration that comes with the respect for local traditions and customs.
The exhibition explores one of the leading trends in both Polish and Norwegian design, namely the design that refers to the local crafts and materials, as well as evokes the idea of sustainable development. The exhibition attempts to present mutual Polish-Norwegian correlations and affinities in the design of the last 15 years. This topic is illustrated by both works that have already enjoyed global recognition and acclaim, as well as by most recent creations. The exhibition features almost 100 projects by several dozen young Polish and Norwegian designers: furniture, jewellery, fashion, as well as less obvious objects, such as bicycle racks.
The display is supplemented by Polish exhibits from the Ethnographic Museum in Krakow as well as Norwegian objects from Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, exemplifying traditional crafts and working as sources of inspiration for contemporary development of new forms as well as philosophy and strategies of present-day design.

polski
Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design

Najważniejsze słowo-klucz dla wystawy w Galerii MCK to lokalność, w której ujawniają się punkty styczne norweskiego i polskiego designu. Przy czym nie chodzi o folklor czy proste odwzorowywanie ornamentu i ludowej formy, ale kreatywne czerpanie inspiracji z tego, co najbardziej charakterystyczne dla danego miejsca, jego krajobrazu, topografii, klimatu, pamięci. A wszystko to z szacunkiem dla miejscowej tradycji i zwyczajów.
Wystawa przybliża jeden z ważnych trendów zarówno w polskim jak i norweskim designie, jakim jest projektowanie wykorzystujące rodzimą tradycję warsztatową i materiałową, jak również idee zrównoważonego rozwoju. Ekspozycja stanowi też próbę ukazania wzajemnych polsko-norweskich korelacji i punktów stycznych w designie ostatnich 15 lat. Ilustracją tego zagadnienia są prace zarówno już nagradzane i uznane w świecie, jak i te najnowsze. Na wystawie można zobaczyć blisko 100 projektów kilkudziesięciu młodych polskich i norweskich designerów; meble, biżuterię, modę, a także mniej oczywiste obiekty, takie jak na przykład stojaki do rowerów.
Wystawę wzbogacono polskimi eksponatami z Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz norweskimi z Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum, które stanowią przykłady tradycyjnego rzemiosła – źródła współczesnych inspiracji zarówno w kształtowaniu nowych form jak i filozofii oraz strategii dzisiejszego designu.
PLACES WORTH YOUR TIME