The Novotel Overlooking the Vistula

0

angielski

 An interview with Tomasz Krzysztanowski, Director of the Novotel Centrum **** in Kraków.
• The hotel you manage has, from a layman`s perspective at least, an excellent location. How important is this?
• A wise hotelier once said that the three most important factors determining success in this business are first, location, second, location and third, location. The location of the Novotel Centrum **** seems to confirm this. After all, our guests can enjoy a view over a bend in the Vistula River, with Wawel Castle towering over it in the background. Another positive aspect of the location is the fact that virtually all the historical monuments of Kraków are only a few hundred metres away. In addition, it is very easy to reach the hotel from different directions, including the airport. We have a two-level underground park and there is room for three coaches to stop in front of the hotel at the same time. All this makes our location not only attractive, but also convenient for our different types of guests, namely those here on business, as well as individual tourists and tour groups.
• The location is without doubt your greatest asset. However, there is huge competition on the Kraków hotel market. How are you able to make your hotel different from the others?
• The Kraków market is the most competitive in Poland and the number of hotels is greater than anywhere else. Yet having said that virtually no month passes without another large hotel opening. On the other hand, the demand for hotels has increased rapidly over the years, which is due to Kraków itself and its attractions, the development of new services, as well as the publicity the city gains through major events, including, for example, the recent World Youth Day in which Pope Francis participated. Under these conditions, it is possible to maintain the competitiveness of a hotel only by providing excellent service and this depends ultimately on the staff. To achieve this is simple: the more satisfied the staff are with their work, the more willingly they come to work and the more personal and flexible is their approach to the guests. For me, in my everyday work it is vital that everybody in the team is motivated, has the opportunity to develop, but above all, can communicate effectively. Objective measurements of customer satisfaction, based the serious Internet comparison websites, indicate that our hotel is one of the best in this respect within the Orbis chain.
• The hotel has been open for nearly 15 years. What do you do to maintain these standards at the highest level?
• This year, for example, we have modernized 20 rooms and 65 bathrooms. Next year, other rooms will undergo similar improvements and this will result in us having updated almost all the living area. We constantly maintain the infrastructure of the hotel, both its conference facilities and the recreational areas. We also encourage our guests to visit the Novo Square Lounge Bar, which is both a bar and a restaurant, as its atmosphere is rather special. Many more similar projects are being realised, always in order to make our guests feel that they are staying in a first class hotel.
• How important is it for you that the Novotel Centrum **** belongs to the Orbis group?
• In Poland, and indeed in this part of Europe, Orbis is the exclusive operator of all the hotel brands belonging to the AccorHotels group. Therefore, in Kraków there are different categories of hotels run by Orbis, which significantly increases our flexibility when responding to customer needs. We also use the visibility and reputation of these brands, and this is a value that cannot be overestimated.

polski
Novotel z widokiem na zakole Wisły

Rozmowa z Tomaszem Krzysztanowskim, dyrektorem hotelu Novotel Centrum**** w Krakowie.
• Kierowany przez Pana hotel dysponuje, oceniając to okiem laika znakomitą lokalizację. Jakie ma ona praktyczne znaczenie w waszej pracy?
• Ktoś z mądrych hotelarzy powiedział, że dla powodzenia tego interesu najważniejsze są trzy czynniki: po pierwsze – lokalizacja, po drugie – lokalizacja i po trzecie – lokalizacja. Novotel Centrum**** położony jest tak, że trudno się tu z tą opinią nie zgodzić. Nasi goście mają przecież widok na zakole Wisły i górujący nad nim Wawel. Kilkaset metrów od hotelu znajdują się praktycznie wszystkie historyczne skarby Krakowa. W dodatku bardzo łatwo do nas dojechać z każdego kierunku, w tym z portu lotniczego. Dysponujemy też dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym, a przed hotelem równocześnie mogą zatrzymać się trzy autobusy. To sprawia, że nasza lokalizacja jest nie tylko urokliwa, ale również wygodna dla wszystkich grup naszych gości, tych biznesowych, indywidualnych i grupowych.
• Lokalizacja to wasz wielki atut. Jednak w Krakowie na rynku hotelarskim panuje olbrzymia konkurencja. Jak na jej tle chcecie się wyróżniać?
• Krakowski rynek pod względem liczby hoteli jest najbardziej nasycony w Polsce. Konkurencja rzeczywiście jest silna i nie ma właściwie miesiąca by nie był tu otwierany kolejny duży hotel. Z drugiej jednak strony popyt na usługi hotelowe od lat systematycznie szybko rośnie. To efekt atrakcyjności Krakowa, rozwoju kolejnych segmentów usług, a także rozgłosu, jakie miasto zyskuje dzięki wielkim przedsięwzięciom, w tym dzięki niedawnym Światowym Dniom Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. W tych warunkach konkurencyjność można sobie zapewnić jedynie zapewniając odpowiednią jakość usług. Ta zaś zależy w ostatecznym rozrachunku od naszego personelu. Prawidłowość jest prosta: im nasi pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy, przychodzą do niej chętnie, tym ich indywidualne podejście do gościa jest bardziej autentyczne i pogodne. W swojej codziennej pracy dbam o to, aby każda osoba w zespole była zmotywowana, mogła korzystać z rozwoju w ramach firmy, ale przede wszystkim, aby mogła wyrażać samą siebie.Obiektywne pomiary zadowolenia klientów, takie jak najpoważniejsze internetowe porównywarki, wskazują, że nasz hotel należy do najlepszych pod tym względem w sieci Orbis.
• Hotel istnieje od niemal 15 lat. Co robicie by utrzymać jego standard na najwyższym poziomie?
• Dla przykładu: w tym roku zmodernizowaliśmy 20 pokoi i 65 łazienek. W przyszłym roku podobną operację przejdą kolejne pokoje, co sprawi, że praktycznie cała część mieszkalna będzie odnowiona. Stale dbamy też o infrastrukturę hotelu, część rekreacyjną i konferencyjną. Zachęcamy naszych gości do spędzania czasu w Novo Square Lounge Bar łączącym funkcje przestrzeni barowej i restauracyjnej. Tym bardziej więc dbamy o estetykę tej strefy. Podobnych przedsięwzięć realizujemy znacznie więcej, zawsze po to by nasi goście czuli, że mieszkają w hotelu prawdziwie zadbanym.
• Jakie znaczenie ma dla pana fakt, że Novotel Centrum**** należy do grupy Orbis?
• Orbis jest w Polsce i tej części Europy wyłącznym operatorem hoteli wszystkim marek grupy AccorHotels. Dysponujemy więc, także w Krakowie, hotelami wszystkich kategorii, co istotnie zwiększa naszą elastyczność w reagowaniu na
PLACES WORTH YOUR TIME