The Tatra Museum in Zakopane

0

The Tatra Museum in Zakopane

everything about the Tatra Mountains, the Tatra region and Zakopane. Historic buildings, permanent and temporary exhibitions. Highlander culture, art and artists connected to Zakopane, the history and nature of the Tatras and Podhale region.

Stanisław Witkiewicz, Władysław Hasior or Rafał Malczewski are only few of the most important names associated with art and culture of Zakopane – the cradle of arts of Podhale, place of inspirations and centre that unites many artists. The Tatra Museum with its 10 branches offers you various both permanent and temporary exhibitions. We encourage you to take an unusual walk and follow all the Tatra Museum branches! In the main building, ul. Krupówki 10, designed by Stanisław Witkiewicz in the Zakopane style, you can admire permanent exhibitions: historical, ethnographic and natural history.

In 2018 we celebrate the 90th birthday anniversary of Władysław Hasior who was one of the most significant figures in art and culture of post-war Zakopane. We invite you to visit the Władysław Hasior Gallery – originally run by the artist, a gallery of his works and one of the 11 branches of the Tatra Museum where due to 90th birthday anniversary we are planning an interesting artistic programme.

More information on the Museum website:

http://muzeumtatrzanskie.pl/.

We invite you to an exceptional world of architecture and art of Podhale region!

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

wszystko o Tatrach, Podtatrzu i Zakopanem. Zabytkowe budynki, wystawy stałe i czasowe. Kultura górali, sztuka artystów związanych z Zakopanem, historia i przyroda Tatr i Podhala.

Stanisław Witkiewicz, Władysław Hasior czy Rafał Malczewski to tylko niektóre z najgłośniejszych nazwisk związanych ze sztuką i kulturą Zakopanego − kolebką twórczości podhalańskiej oraz miejscem inspiracji i ośrodkiem skupiającym wielu artystów. Muzeum Tatrzańskie, wraz z jego 10 filiami, oferuje do zwiedzania szereg wystaw i ekspozycji oraz obiektów. Zapraszamy na niezwykły spacer szlakiem Muzeum Tatrzańskiego! W gmachu głównym przy ul. Krupówki 10,

w budynku zaprojektowanym przez Stanisława Witkiewicza, można podziwiać stałe wystawy: historyczną, etnograficzną oraz przyrodniczą.

W roku 2018 przypada 90. rocznica urodzin Władysława Hasiora – jednej z kluczowych postaci sztuki i kultury powojennego Zakopanego. Zapraszamy serdecznie do Galerii Władysława Hasiora, autorskiej galerii prac artysty i jednej z filii Muzeum Tatrzańskiego, gdzie do końca roku przewidujemy program artystyczny związany z rocznicą.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum: http://muzeumtatrzanskie.pl/.

Zapraszamy do niezwykłego świata architektury i sztuki Podhala!

Muzeum Tatrzańskie

Dra Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

Krupówki 10, 34-500 Zakopane

tel.: +48 18 20 152 05

www.muzeumtatrzanskie.pl

PLACES WORTH YOUR TIME