The Tatra Museum in Zakopane

0

The Tatra Museum in Zakopane – everything about the Tatra Mountains, The Tatra region and Zakopane. Historic buildings, permanent and temporary exhibitions. Highlander culture, and works of artists associated with Zakopane, history and nature of Tatras and Podhale region.
Stanisław Witkiewicz, Władysław Hasior and Rafał Malczewski these are only a few of the most important names associated with the art and culture of Zakopane – a cradle of the Podhale art, a place of inspiration and a centre uniting many artists. The Tatra Museum with its 10 branches offers you a variety of both permanent and temporary exhibitions. We encourage you to take an extraordinary walk and follow all the Tatra Museum branches! In main building, ul. Krupówki 10, in a Zakopane-style building designed by Stanisław Witkiewicz you can admire permanent exhibitions: historical, ethnographic and of natural history.
In The Museum of the Zakopane Style – Inspirations, Droga do Rojów 6, exhibition is located in one of the most interesting wooden houses in Zakopane and shows the origins of Witkiewicz’s Zakopane Style. It is worth to take a look inside the first villa in the Zakopane Style designed by Stanisław Witkiewicz – The Museum of the Zakopane Style at Koliba villa, ul. Kościeliska 18. For art connoisseurs in the Gallery of 20th Century Art at Oksza villa, ul. Zamoyskiego 25, we present an exhibition of the works of Zakopane’s artistic colony prior to 1939. An exhibition of works by the outstanding sculptor Władysław Hasior one can admire in a historic building adapted into an art gallery, ul. Jagiellońska 18b. For more information visit our website: www.muzeumtatrzanskie.pl
We invite you to an exceptional world of architecture and art of the Podhale region!


Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – wszystko o Tatrach, Podtatrzu i Zakopanem. Zabytkowe budynki, wystawy stałe i czasowe. Kultura górali, sztuka artystów związanych z Zakopanem, historia i przyroda Tatr i Podhala.
Stanisław Witkiewicz, Władysław Hasior czy Rafał Malczewski to tylko niektóre z najgłośniejszych nazwisk związanych ze sztuką i kulturą Zakopanego – kolebką twórczości podhalańskiej oraz miejscem inspiracji i ośrodkiem zrzeszającym wielu artystów. Muzeum Tatrzańskie, wraz z jego 10 filiami oferuje szereg wystaw i ekspozycji, zarówno stałych jak i czasowych. Zapraszamy na niezwykły spacer szlakiem Muzeum Tatrzańskiego! W Gmachu głównym przy ul. Krupówki 10, w budynku zaprojektowanym przez Stanisława Witkiewicza, można podziwiać stałe wystawy: historyczną, etnograficzną oraz przyrodniczą.
W Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje, Droga do Rojów 6, ekspozycja mieści się w jednej z najciekawszych drewnianych chałup w Zakopanem i przedstawia źródła witkiewiczowskiego stylu zakopiańskiego. Warto choć na chwilę zajrzeć do pierwszego domu w stylu zakopiańskim zaprojektowanego przez Stanisława Witkiewicza – w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, ul. Kościeliska 18. Dla koneserów sztuki prezentowana jest wystawa twórczości zakopiańskiej kolonii artystycznej do 1939 roku w Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza przy ul. Zamoyskiego 25. Ekspozycją prac wybitnego rzeźbiarza Władysława Hasiora można zachwycać się w zabytkowej „leżakowni” zaadaptowanej na galerię sztuki przy ul. Jagiellońskiej 18b. Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumtatrzanskie.pl
Zapraszamy do niezwykłego świata architektury i sztuki Podhala!

PLACES WORTH YOUR TIME