Twórczość profesor Ewy Zawadzkiej

0

Twórczość profesor Ewy Zawadzkiej,  związanej ze środowiskiem katowickiej Akademii Sztuk Pięknych od kilkunastu lat koncentruje się przede wszystkim na malarstwie.  W tej dyscyplinie, podobnie jak wcześniej w grafice i rysunku, osiągnęła autorka znacząco odrębny wyraz, który stawia jej dzieło wśród wysoko  cenionych współczesnych zjawisk w sztuce. Zaistniała zmiana  medium, wydaje się dziś niemal naturalną konsekwencją ekspandującej wizji twórczej. Obrazy interesująco korespondują z dawniejszymi dokonaniami, ale umożliwiają artystce spełnienie nowych dążeń. Na krawędzi światła –  najnowsza wystawa prezentowana w galerii Artemis gromadzi prace olejne na płótnie, pochodzące z rozwijanego w ostatnich latach cyklu Materia ciszy…

… Kontemplatywny charakter eksponowanych obrazów uwydatnia  tytuł wystawy –  Na krawędzi światła. Światło i ciemność, wielki temat tego malarstwa – są kontrastowane, stopniowane,   subtelnie rozgraniczane geometrycznymi podziałami, celebrowane….   jak u tenebrystów XVII wieku obdarzane metafizycznym wyrazem. Obserwacja światła naturalnego w architektonicznym kontekście przekształciła się w rodzaj wizyjnej syntezy.  Zarazem w iluzyjnie skomponowaną całość wdziera się pierwiastek kreacyjnej nieprzewidywalności….  Artystka świadomie wzmacnia oddziaływanie  obrazów stosując dodatkowe oświetlenie i nawarstwienia przestrzennych planów.   Jasność prześwieca, ślizga się po materii, uszlachetnia ją i tworzy, przemienia barwy, współgra z geometrią kubicznych konstrukcji, załamuje się na krawędziach, wreszcie wnosi  lekkość, a na poziomie odczuć – nadzieję. Jej logika nie zawsze wynika z optycznych praw, a wprowadzany niekiedy element irracjonalny zdaje się otwierać jeszcze inny, niepoznany wymiar.  Czerń Ewy Zawadzkiej jest natomiast czernią niepokojącej, matowej próżni zalegającej w kątach, przezierającej ze szpar czy szczelin, radykalnie dzielącej bryły  albo dającej wrażenie otchłannej głębi w tle. W jej opracowaniu pobrzmiewa echo doświadczeń zdobytych w technikach graficznych, a śmiałość zestawień przywodzi na myśl niemal barokowy dramatyzm. Oto zatem współistnieje tu swoista asceza środków z taką ich intensyfikacją, że płótna stają się obecne w niezwykle wyrazisty sposób, nierzadko wskazując też na symboliczne odniesienia…

Agnieszka Tes – fragmenty wstępu do katalogu

Ewa Zawadzka

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach. Wiele lat zajmowała się grafiką i rysunkiem. Zdobyła mocną pozycję w tych dziedzinach sztuki biorąc udział w znaczących wystawach grafiki na świecie i otrzymując wiele nagród. Była członkiem rady programowej Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, kuratorem Triennale Grafiki Polskiej oraz polskim kuratorem na biennale grafiki w Ljublanie i Miscolcu. Pisała o grafice oraz brała udział w konferencjach i międzynarodowych spotkaniach graficznych (Kanada, Węgry, Słowenia i Francja). Jej prace są we wszystkich znaczących kolekcjach sztuki na świecie. Od 2002 roku całą jej twórczość zagarnęło malarstwo pozwalające na większy format, budowanie struktur, podkreślenie siły i monumentalności formy. Od początku związana była z fotografią, która była inspiracją jej całej twórczości. Od 2012 roku fotografia stała się ważną, samodzielną formą wypowiedzi artystycznej. Członek Rady Programowej Ars Cameralis, Katowice; Rady Programowej Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Sosnowiec; Związku Polskich Artystów Plastyków, Kraków; Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz Związku Polskich Artystów Fotografików, Katowice. Obecnie  profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,  gdzie prowadzi Pracownię Działań Multigraficznych.

PLACES WORTH YOUR TIME