Usłyszmy się! Spotkanie wokół książki „Głusza” Anny Goc i dostępnych działań Muzeum Krakowa

0

USŁYSZMY SIĘ!  
SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI „GŁUSZA” ANNY GOC
I DOSTĘPNYCH DZIAŁAŃ MUZEUM KRAKOWA

24 maja 2023, godz. 17:00 
Sala Miedziana, 
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

„– Jesteśmy niepełnosprawni tylko między Wami, słyszącymi – mówi jeden z bohaterów Głuszy. – Gdy jesteśmy sami ze sobą, głusi z głuchymi, możemy używać naszego języka i nie czujemy się inni”.

Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na spotkanie poświęcone niezwykłemu wydawnictwu w tematyce dostępności.

Książka otwiera oczy, skłania do myślenia, uczy wrażliwości, ale wywołuje także liczne dyskusje. Spotkanie wokół książki będzie okazją do wspólnej rozmowy o codzienność i zaangażowaniu osób g/Głuchych w życie kulturalne.

Naszymi gośćmi będą:

  • autorka reportażu, Pani Anna Goc – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” i Laureatka Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego
  • Jakub Studziński – historyk, tłumacz Polskiego Języka Migowego

Spotkanie poprowadzi Pani Monika Ochędowska z Tygodnika Powszechnego.

Zapewniamy tłumaczenie na Polski Język Migowy.
Sala Miedziana jest przestrzenią dostępną architektonicznie, wyposażoną w pętlę indukcyjną zakupioną w ramach grantu.

Wydarzenie jest realizowane w ramach realizacji grantu
„Usłyszmy się! Dostępne Muzeum Krakowa”
powierzonego w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PLACES WORTH YOUR TIME