We have ‘Welcomed to Kraków’ for 25 years

0

angielski

It has been exactly a quarter of a century since the magazine ‘Welcome to Kraków’ appeared in the hotels and the many other attractions frequented by those visiting Kraków. It was created on the back of the intense political and economic transformation that our country was going through in those years. We wanted the magazine to be a modern landmark of the city, the region and the rapidly growing tourism business. Therefore, we have done our best to maintain the highest standards with regard to its quality and content from the very beginning. The fact that our magazine has been published continuously for so long, even though it is financed exclusively thanks to those who advertise in it, we consider underlines that it is needed on the local market.
When we were starting the magazine the tourism industry in Kraków had yet to develop fully. At the time, we belonged to a small group convinced that the potential of the city, the historical value of its monuments, its special atmosphere and the hospitality of the Cracovians themselves would result in it becoming fashionable to visit Kraków. In subsequent issues of our magazine, we watched these hopes quickly become a reality. On our pages, we showed how the city of Kraków was preserving its architecture and restoring its past glory, how Kraków’s economy was being restructured, how both academia and science were developing, and how our culture was now open to the world.
We also showed how the hotel industry in Kraków, which is now a major player in the economy, was growing steadily thanks to thousands of projects, both large and small.
We have followed all the great events that have taken place in Kraków, as well as in Małopolska, over the last quarter of a century. Through our special editions we have focused on the events held in Kraków and its environs, including when it was the European Capital of Culture, as well as the great sporting occasions organised in Zakopane
The magazine, together with its multilingual editions, has been presented at hundreds of trade fairs around the world, for example, in London, Berlin and Moscow, as well as in China and Japan. Every month, we have been ready with a new edition for all the visitors to Kraków and Małopolska.
We are reaching our 25th anniversary with the sense of a job well done, hoping that we will still be able to work for our beautiful city and for all those who come from across the world to enjoy their time here.Thank you for the 25 years spent with ‘Welcome to Cracow & Małopolska’.The Editorial Staff

polski
Od 25 lat witamy w Krakowie

Dokładnie ćwierć wieku temu w krakowskich hotelach i wielu innych miejscach odwiedzanych przez goszczących w mieście obcokrajowców pojawił się miesięcznik “Welcome to Cracow”. Stworzyliśmy go na fali intensywnych przemian gospodarczych i ustrojowych, jakie nasz kraj w tamtych latach przechodził. Chcieliśmy, aby był nowoczesną wizytówką miasta, regionu i błyskawicznie rozwijającego się biznesu turystycznego. Dlatego od początku niezwykle dbaliśmy o jego poziom edytorski i zawartość informacyjną. Fakt, że nasze pismo ukazuje się nieprzerwanie od tak dawna, choć finansowane jest wyłącznie dzięki współpracy z naszymi partnerami reklamowymi uznajemy za najlepsze potwierdzenie, że jest na rynku potrzebne.
Kiedy zaczynaliśmy, w Krakowie przemysł turystyczny był bardzo słabo rozwinięty. Należeliśmy do wąskiego wtedy grona ludzi przeświadczonych, że potencjał miasta, wartość jego zabytków, niepowtarzalność atmosfery i gościnność mieszkańców w nowych warunkach zaowocują modą na Kraków, na jego odwiedzanie. Wydając kolejne numery naszego miesięcznika obserwowaliśmy, jak te nadzieje szybko stają się rzeczywistością. Na naszych łamach prezentowaliśmy jak Kraków ratuje swoje zabytki, czyni z nich estetyczne perły, jak restrukturyzuje się krakowska gospodarka, rozwija nauka, jak otwiera dla świata i na świat nasza kultura.
Pokazywaliśmy jak rozwija się – dzięki tysiącom drobnych i wielkich przedsięwzięć – krakowskie hotelarstwo, które w roku naszego 25-lecia jest potężną gałęzią naszej gospodarki.
Towarzyszyliśmy wielkim wydarzeniom, jakie przez te ćwierć wieku w Krakowie i całej Małopolsce miały miejsce. Specjalnymi publikacjami uczestniczyliśmy w przedsięwzięciach, jakie Kraków przygotował, gdy był Europejską Stolicą Kultury czy w wielkich imprezach sportowych rozgrywanych w Zakopanem. Prezentowaliśmy swe pismo i jego wielojęzyczne wydania na setkach branżowych imprez targowych na całym świecie: od Londynu, przez Berlin, Moskwę i Chiny aż po Japonię. I co miesiąc czekaliśmy z nowym wydaniem na gości Krakowa i Małopolski.
Zamykamy minione 25-lat z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. W kolejne lata patrzymy z radosną nadzieją, że będziemy razem z naszym pięknym miastem i zafascynowanymi nim ludźmi z całego świata.Dziękujemy za 25 lat spędzone z „Welcome to Cracow & Małopolska”.Redakcja
PLACES WORTH YOUR TIME