Welcome to the District of Olszanica

0

angielski

The district of Olszanica is situated in south-east Poland on the border of the Bieszczady Mountains and the Przemyskie Plateau (Pogórze Przemyskie), in an area well known for its extraordinary natural assets: the Słonne Mountains Landscape Park and the East Beskidy Area of Protected Landscape. The district lies in one of the most attractive recreation and tourist regions in the country, between Lesko and Ustrzyki Dolne, on two main roads in the Bieszczady, the big and the small ring roads, and near the border crossing with Ukraine in Krościenko. The district of Olszanica is associated with picturesque landscapes, clean air, peace and quiet and organic agriculture. It should be also emphasized that the rivers and streams here are full of fish, and that Lakes Solińskie and Myczkowieckie are situated fairly close to the district. Part of the Zagórz-Krysowa green route runs through the area and there are numerous hiking and very good cycling routes in the area too. The district is famous for its farmhouse bed and breakfasts, with delicious regional cuisine and healthy locally produced food, which offer a diverse programme of additional activities, such as meetings with local popular artists, and bonfires accompanied by live bands playing regional music. The variety of guesthouses in the area are well prepared to receive individual visitors as well as organised groups. Visitors who like active rest can use sport facilities, such as the gym in Olszanica, tennis courts, a swimming pool, football fields, and a gliding area. There are also good conditions for hiking, horse-riding, cycling, and angling.
Big annual cultural events are held in the district: the Olszanica Festival, the Festival of Baked Potatoes, the District Harvest Festival, during which the artistic, cultural and economic achievements of the district are presented. At such events very tasty regional dishes, home-made cakes, unique alcoholic drinks prepared by farmers’ wives, locally produced honey, and a wide range of local cheeses can all be sampled. Sculptures, embroidery and tapestry made by local artists are exhibited and there is always the accompaniment of live bands and singers, who present local regional folklore.
Sightseeing should include visits to the 16th-century brick-built Baroque church in Uherce Mineralne, wooden and brick Uniate churches from the 19th century, and contemporary Roman Catholic churches in Paszowa, Wańkowa, Orelec, Rudenka, Olszanica and Zwierzeń. The eclectic palace in Olszanica, built in 1905, together with the spacious 19th-century palace park, is also worth seeing.
Olsznica’s natural attractions include the ‘Miracle Spring’ in Zwierzyń, which has been known for its curative properties for centuries, a monument of nature called ‘Ostaniec’ in Orelec, a waterfall on the Olszanka river and the ‘Beaver’ Fauna reserve in Uherce Mineralne, and a reserve for black stork and grey heron in Zwierzyń.
All this makes our district attractive and those who visit us at least once always want to come back.
All ARE WELCOME TO VISIT OUR DISTRICT!

polski
Witamy w Gminie Olszanica

Gmina Olszanica położona jest w południowo-wschodniej części Polski na pograniczu Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w obszarze o wybitnych walorach przyrodniczych: Parku Krajobrazowego Gór Słonnych – Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina znajduje się w jednym z bardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym i  rekreacyjnym regionów kraju. Położona jest między Leskiem a Ustrzykami Dolnymi przy głównych bieszczadzkich arteriach komunikacyjnych: dużej i małej obwodnicy, w pobliżu samochodowego przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku. Cechuje ją malowniczy krajobraz ,czyste powietrze, cisza oraz ekologiczne rolnictwo. Na szczególną uwagę zasługują bogate w ryby rzeki i potoki oraz bliskość Zalewu Solińskiego i Myczkowieckiego. Na terenie gminy znajduje się fragment  zielonego szlaku Zagórz-Krysowa, liczne ścieżki spacerowe a także znakomicie wytyczone trasy rowerowe. Gmina słynie z licznych gospodarstw agroturystycznych mających bogatą ofertę programową, propagujących smaczną kuchnię regionalną, zdrową żywność, spotkania z miejscowymi twórcami ludowymi, ogniska i biesiady z w towarzystwie kapel regionalnych. Na terenie gminy znajdują się także pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe przystosowane do obsługi zarówno klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Dla turystów uprawiających sporty aktywne, mamy do dyspozycji obiekty sportowo-rekreacyjne takie jak: sala gimnastyczna w Olszanicy, korty tenisowe, basen, boiska do gry w piłkę, trasy do narciarstwa biegowego szybowisko. Istnieje tu możliwość wędrówek pieszych, przejażdżek konnych i rowerowych, obserwacji przyrody oraz wędkowania.
Co roku na terenie gminy organizowane są duże imprezy takie jak „Dni Gminy Olszanica”, „Święto Pieczonego Ziemniaka”, „Dożynki Gminne”. Prezentowany jest na nich dorobek artystyczny, kulturalny i gospodarczy gminy. Można tam spróbować wspaniałe dania regionalne, wypieki domowe, niepowtarzalne nalewki przygotowywane przez koła gospodyń wiejskich. Oferowany jest także miód z gospodarskich pasiek, bogata gama serów lokalnej produkcji. Podziwiać można niezwykłe rzeźby, hafty, gobeliny wykonywane przez miejscowych artystów. Wszystkim tym imprezą towarzyszą występy kapel ludowych oraz regionalnych zespołów śpiewaczych.
Zabytki godne zwiedzenia, to również mocna strona tej gminy. Na szczególną uwagę zasługują; znajdujący się w Olszanicy eklektyczny  pałac z 1905 roku  otoczony rozległym parkiem dworskim z XIX wieku oraz barokowy kościół murowany z XVIII wieku w Uhercach Mineralnych. Są to przepięknie odrestaurowane perełki Gminy Olszanica. Warto również obejrzeć zabytkowe drewniane i murowane cerkwie z XIX wieku, obecnie kościoły rzymsko-katolickie w Paszowej, Wańkowej, Orelcu, Rudence, Olszanicy, Zwierzyniu. Do atrakcji turystycznych należą również powstałe Ekomuzea: Ekomuzeum „ W krainie bobrów” w Orelcu oraz Ekomuzeum „Zielony cień” Marii Czerkawskiej w Rudence.
Atrakcjami przyrodniczymi gminy są m.in. „cudowne źródełko” w Zwierzyniu znane ze swych leczniczych właściwości od prawieków, pomnik przyrody „Ostaniec” w Orelcu, naturalny wodospad leżący na rzece Olszanka w Uhercach Min., rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach Mineralnych”, ostoja czarnego bociana i czapli siwej w Zwierzyniu.
Wszystko to przyczynia się do atrakcyjności naszej gminy i sprawia, że turysta, który raz odwiedził naszą gminę, powraca tu ponownie.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GMINY!

niemiecki

Die Gemeinde Olszanica liegt im südöstlichen Teil Polens, an der Grenze zwischen Bieszczady und dem Przemyśl-Vorland auf einem Gebiet mit den hervorragenden Naturvorzügen des Landschaftsparks des Słone-Gebirges – des Ostbeskidenraumes der geschützten Landschaft. Die Gemeinde befindet sich in einer Region, die unter dem touristischen und Erholungsaspekt am attraktivsten ist. Sie ist zwischen Lesko und Ustrzyki Dolne an den Hauptverkehrsadern von Bieszczady, das heißt der kleinen und großen Ringstraße, in der Nähe des Straßengrenzüberganges zur Ukraine in Krościenko gelegen.
Sie ist durch ihre malerische Landschaft, reine Luft, Stille und ökologische Landwirtschaft charakterisiert. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die an Fischen reichen Flüsse und Bäche sowie die Nachbarschaft des Soliński-Haffes und des Myczkowiecki-Haffes. Auf dem Gemeindegebiet befinden sich ein Teil der grünen Route Zagórz-Krysowa, zahlreiche Spazierwege sowie auch ausgezeichnet eingerichtete Fahrradwege.
WIR LADEN SIE ZUM BESUCH IN UNSERER GEMEINDE HERZLICH EIN!

rosyjski

Гмина Ольшаница, расположенная в юго-восточной части Польши, где Бещады соседствуют с Пшемыским Погужем, обладает уникальными природными ценностями: Ландшафтным парком Слонных гор – Восточно-бескидской охраняемой ландшафтной территорией. Гмина расположена в одном из наиболее привлекательных туристических и рекреативных регионов страны, между Леском и Устшиками Дольными, при главных бещадских автотрассах: большой и малой окружных дорогах, недалеко от польско-укаринского автомобильного пограничного перехода в Кросценке. Гмина отличается живописным ландшафтом, чистым воздухом, тишиной и экологически чистой сельхозпродукцией. Особенного внимания заслуживают богатые рыбой реки и потоки, а также близость Солинского и Мычковского озер. На территории гмины находится фрагмент зеленого туристического маршрута Загуж-Крысова, многочисленные прогулочные тропинки и отлично проложеннные велосипедные трассы.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШУ ГМИНУ!

ukraiński

Гміна Ольшаніца розташована у південно-східній частині Польщі на межі Бєщадів та Пшемиського загір’я, на території з чудовими природними умовами: Парк краєвидів Слоних гір – Східно-беськидської території краєвидів, які знаходяться під охороною. Гміна знаходиться в одному з найцікавіших туристичних та відпочинкових регіонів країни. Вона знаходиться між Леськом та Устшиками Дольними неподалік головних бєщадських автомобільних доріг: великої та маленької окружної дороги, поблизу автомобільного пункту перетину кордону з Україно у Крошченку. Вона характеризується мальовничим краєвидом, чистим повітрям, тишиною та екологічним сільським хазяйством. Особливої уваги заслуговують річки та потоки багаті на рибу та Заливи Солінський та Мичковський, які знаходяться неподалік. На території гміни знаходиться фрагмент зеленого маршруту Загуж-Крисова, чисельні стіжки для прогулянок та чудові велосипедні маршрути.
ЛАСКАВО ПРОСИМО У НАШУ ГМІНУ!
PLACES WORTH YOUR TIME