X MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

0

X MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

PODHALE KU NIEPODLEGŁOŚCI

I NOWEMU OBLICZU

GOSPODARCZEMU

W dniach 4-5 października 2018 roku w Pensjonacie Antałówka  w Zakopanem odbyło się X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Górskie „Podhale ku niepodległości i nowemu obliczu gospodarczemu”.

Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe  w Zakopanem  wraz z Tatrzańską Agencją  Rozwoju, Promocji i Kultury.

Tegoroczne Forum poświęcone było 100 leciu odzyskania niepodległości oraz wybranym zagadnieniom gospodarczym. Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach umożliwiające spełnianie  ważnej roli społecznej poprzez rozwijaną działalność turystyczną, rekreacyjną i sportową. Z tą świadomością Starostwo Powiatowe w Zakopanem  oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od paru lat organizują Międzynarodowe Forum Górskie nakierowane na strategię rozwoju tych terenów. Wzorem lat ubiegłych w konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, ludzie samorządu oraz specjaliści z wielu dziedzin.

Wśród tegorocznych prelegentów byli: dr hab. Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana  Pawła II w Krakowie, mgr Lesław Dall, dr hab. Jerzy Roszkowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, mgr Władysław Motyka, Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Paweł Firlej,  Dyrektor Oddziału Zakładu  Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S.A., Andrzej Szydło MBA, Wice Dyrektor ds. finansowych Regionu Południowego w PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A., Andrzej Gut Mostowy, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Przedstawiciel Miasta Vysoké Tatry,

prof. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Andrzej Siemieński, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych, mgr Wojciech Stankiewicz, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UMZ, dr inż. Marek Bauer, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Maria Kuruc, Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz  Agnieszka Bartocha, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane.

Wychodzimy  marzeniom naprzeciw.  Rozmawiamy, wspomagamy, dzielimy się pomysłami i doświadczeniem. Dyskusje i rozmowy podczas konferencji świadczą o tym, że potrzeba poprawy powietrza oraz nowych rozwiązań energetycznych  jest tematem  dotyczącym nas wszystkich .

Podczas X Jubileuszowego  Międzynarodowego Forum Górskiego została odnowiona deklaracja z 2003 roku dotycząca współpracy pomiędzy Izbami Handlowymi, działającymi pod Tatrami. Reaktywowano ideę rozwoju polsko-słowackich Tatr przez: Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Sądecką Izbę Gospodarczą, Polsko-Słowacką Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Prešovská Regionálna Komora Slovenskej Obchodnej  a Priemyselnej Komory, Nowotarską Izbę Gospodarczą, Slovensko-Poľská Obchodná Komora v Žiline oraz Žilinská Regionálna Komora Slovenskej Obchodnej a Priemyselnej Komory.

Podpisana została również  przez Burmistrzów: ing.  Jozef Švagerko,  Leszka Dorulę oraz

ing. Jan Mokoša DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY MIAST Poprad – Zakopane – Wysokie Tatry .

PLACES WORTH YOUR TIME