50.ROCZNICA WYDARZEŃ MARCOWYCH (1968-2018)

0

SPOTKANIE
z uczestnikami wydarzeń MARCA ‚ 68 w Krakowie  
Red. Mieczysławem Czumą
Red. Wacławem Kaczmarczykiem
Prof. Hieronimem Kubiakiem
Dr. Józefem Michalskim
PIĄTEK, 16 MARCA, 2018r., godz. 16.00

MARZEC ‚ 68
spotkanie z Michałem Sobelmanem
emigrantem marcowym z Sosnowca
PIĄTEK, 16 MARCA, 2018r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME