About Us

A Monthly ‘Welcome to Cracow & Małopolska’

… has been published continuously since February 1992 in English, Polish and German, on high quality paper, as well as in an electronic version, always with excellent graphics and a high standard of journalism.

It is distributed free of charge via our own 26-year-old distribution network, primarily in the best hotels in Kraków and Zakopane, as well as in guesthouses, and at the airports of Kraków-Balice and Warsaw-Okęcie. Additionally, it is available at the PLL LOT offices located in the London and Paris airports, as well as in art galleries, travel agencies, restaurants, and car rental offices. You will find copies of the monthly also in selected Polish Tourist Information centres, at many trade fairs (Berlin, London, Moscow, Kiev, Warsaw, Madrid, Brussels, Helsinki, Cologne, Rome), consular offices, and congress venues. We are present wherever there are those from abroad, but we also attract the attention of the Poles attending these events, passing through airports or visiting the sights of their own country.

Our promotional strength consists in publishing multilingual magazines with a single title, namely ‘Welcome to Poland’. These are distributed at hundreds of trade events across the world, from London, Berlin, and Moscow to China and Japan.

Each month, about 18,000 free copies go directly to a wide range of foreign visitors to Poland. These visitors are potential clients, business partners, and finally individuals who, also thanks to the magazine ‘Welcome to Cracow & Małopolska’, can discover something about, e.g. your business and what it offers – they may recommend it to their friends, who may also come to Poland one day.


Miesięcznik Welcome to Cracow & Małopolska…

…ukazuje się nieprzerwanie od lutego 1992 roku w języku angielskim, polskim i niemieckim, na kredowym papierze a także w wersji elektronicznej, zawsze na wysokim poziomie graficznym i dziennikarskim.

Jest bezpłatnie rozprowadzany we własnej zbudowanej przez 26 lat sieci dystrybucyjnej, przede wszystkim w najlepszych hotelach Krakowa i Zakopanego, w pensjonatach tych miast, w portach lotniczych : Kraków Balice, Warszawa Okęcie oraz w portach lotniczych w Londynie, Paryżu – na terenie placówek PLL ‚LOT’, w galeriach, biurach podróży, restauracjach, wypożyczalniach samochodów. Znajdziecie go Państwo w wybranych placówkach zagranicznych Polskiej Informacji Turystycznej, na wielu imprezach targowych (Berlin, Londyn, Moskwa, Kijów, Warszawa, Madryt, Bruksela, Helsinki, Kolonia, Rzym), w placówkach konsularnych a także podczas kongresów naukowych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawiają się cudzoziemcy ale trafiamy również do rąk Polaków przybywających do tych placówek.

Promocyjna siła naszej oferty polega na wydawaniu wielojęzycznych periodyków pod wspólnym tytułem „Welcome to Poland”, które prezentujemy na setkach branżowych imprez na całym świecie: od Londynu , przez Berlin, Moskwę i Chiny aż po Japonię.
Każdego miesiąca ok. 18 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy trafia bezpośrednio do szerokiego grona obcokrajowców odwiedzających Polskę. Goście ci, to potencjalni Państwa klienci, partnerzy w interesach, wreszcie ludzie, którzy dzięki pismu „Welcome to Cracow & Małopolska” mogą wywieźć z naszego kraju wiedzę o Państwa firmie i jej możliwościach i polecić ją znajomym, którzy także do Polski trafią.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Die Monatsschrift „Welcome to Cracow & Małopolska”

… erscheint ununterbrochen seit Februar 1992 in englischer, polnischer und deutscher Sprache, auf  Kunstdruckpapier und auch in einer elektronischen  Version, immer auf einem hohen grafischen und journalistischen Niveau.

Sie ist kostenlos und wird in einem über 26 Jahre selbst aufgebauten Netz vertrieben, vor allem in den besten Hotels von Krakau und Zakopane, in Gästehäusern dieser Städte, an den Flughäfen Krakau-Balice, Warschau-Okęcie sowie an den Flughäfen in London und Paris – an den Standorten der polnischen Luftfahrtgesellschaft „LOT“, in Galerien, Reisebüros, Restaurants und bei Autoverleihfirmen. Sie finden sie in ausgewählten ausländischen Niederlassungen der polnischen Touristeninformation, bei vielen Messeveranstaltungen (Berlin, London, Moskau, Kiew, Warschau, Madrid,  Brüssel, Helsinki, Köln, Rom), bei konsularischen Einrichtungen und auch bei wissenschaftlichen Kongressen. Wir sind überall dort, wo sich Ausländer aufhalten, aber wir geraten auch in die Hände von Polen, die zu diesen Einrichtungen kommen.

Die Werbewirkung unseres Angebotes stützt sich auf die mehrsprachigen Periodika unter dem gemeinsamen Titel „Welcome to Poland“, die wir auf hunderten von Branchen-Veranstaltungen  auf der ganzen Welt präsentieren: von London über Berlin, Moskau und China bis nach Japan. Jeden Monat treffen ca. 18 000 kostenlose Exemplare unmittelbar auf einen breiten Kreis von Ausländern, die Polen besuchen. Diese Gäste sind Ihre potenziellen Kunden, Partner im Geschäft, letztlich Menschen, die dank der Zeitschrift „Welcome to Cracow & Małopolska” die Information über Ihre Firma und deren Möglichkeiten aus unserem Land weitertragen können und diese ihren Bekannten empfehlen können, die ebenfalls nach Polen kommen.


Wydawca:

BMA s.c.

Barbara Przytocka, Adam Wrona

+ 48 600 433 887, + 48 602 613 613

 

www: welcometo.pl

e-mail: redakcja@welcome.com.pl
Zespół redakcyjny: Barbara Przytocka, Adam Wrona


Współpraca:

fotografowie:
Grzegorz Kozakiewicz, Jacek Kozioł, Paweł Murzyn, Mieczysław Sobczyński,
Zofia Łuczyńska, Jan Świerkot, Andrzej Bujalski

Autorzy tekstów: Paweł Kozakiewicz, Zofia Łuczyńska, ML-K, b

Tłumacze i korektorzy: Mieczysław Lechowski, „Sigillum” Anna Fydryk

Katarzyna Amborska, Ewa Tarantowicz, Irena Glinka-Wierzbicka, Marta Preweda

Skład komputerowy: Jan Świerkot

Socialmedia: Tomasz Michna

PLACES WORTH YOUR TIME