BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

500 lat Reformacji (1517-2017)
 
L U T E R

film o Marcinie Lutrze, 118 min., lektor polski

PIĄTEK, 17 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME