BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

Rok Tadeusza Kościuszki (1746-2017), 2017

Kościuszko i Żydzi

WYKŁAD
Prof. Mieczysława Rokosza
(Uniwersytet Jagielloński)

CZWARTEK, 9 LISTOPADA SIERPNIA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME