BAJIT CHADASZ Spotkania z Kulturą Żydowską – Pamięci Senatora Krzysztofa Kozłowskiego

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Pamięci Senatora

Krzysztofa Kozłowskiego

(1931-2013)

OPERACJA MOST

spotkanie z

mec. Wojciechem Brochwiczem

CZWARTEK, 11 PAŹDZIERNIKA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME