DESTRUKCJA MITU POLIN – WYKŁAD DR. KONRADA MATYJASZKA, WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA, CKŻ, godz

0

PROGRAM BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

 

Destrukcja mitu Polin 

wykład

Dr. Konrada Matyjaszka

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME