dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ p.o. dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

0

W poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie dr. hab. Łukaszowi Gawłowi, prof. UJ., dotychczasowemu zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Wcześniej rezygnację z funkcji dyrektora MNW złożył prof. dr hab. Jerzy Miziołek.

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji od 2016 r. W latach 2012 – 2016 był dyrektorem Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wcześniej przez cztery lata pełnił funkcję wicedyrektora IK UJ.

Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych. Kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ jest członkiem Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Biura Programu „Niepodległa”, Rady Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Rady Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz Rady Muzeum Techniki w Warszawie.

Nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie wybrany w trybie konkursowym.

PLACES WORTH YOUR TIME