Dźwięki Wyszehradu, czyli Męski Chór Świętego Efraima w Krakowie

0

W niedzielę 8 kwietnia 2018 roku o godz. 19.00 w Filharmonii Krakowskiej wystąpi Chór Męski Świętego Efraima z Budapesztu. Wieczór zatytułowany „Dźwięki Wyszehradu” zorganizowany został z inicjatywy Ambasady Węgier w Polsce, Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie oraz Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, w ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej 2017/2018.

Zespół powstał w 2002 roku z inicjatywy Tamása Bubnó, który poprowadzi niedzielny koncert. W składzie znaleźli się członkowie Zespołu Honvéd, Chóru Węgierskiego Radia czy Narodowego Chóru Męskiego, którzy specjalizują się w przede wszystkim w wykonawstwie muzyki cerkiewnej. W repertuarze zespołu znajdują się jednak ponadto pieśni wywodzące się z obrządku protestanckiego, gregoriańskiego, a także utwory Liszta, Bartóka czy Ligetiego. Męski Chór Świętego Efraima kładzie także duży akcent na prezentację kompozycji europejskiej muzyki współczesnej, w tym polskiej.

Podczas koncertu w Krakowie usłyszymy utwory z literatury męskich chórów Czech, Polski, Węgier i Słowacji. Oprócz dzieł Kodálya, Bartóka czy Liszta, będą więc zaprezentowane między innymi kompozycje Pendereckiego, Twardowski czy Lutosławskiego; a ponadto muzyka ludowa na fujarki, piszczałki i dudy w wykonaniu węgierskiego wirtuoza tych instrumentów, Balázsa Szokolaya zwanego „Bzykiem”.

Bilety: 30-20
Kasa biletowa:  wt.-pt. godz. 10-14, 15-19,
soboty i święta – godzinę przed koncertem.
Rezerwacja: widownia@filharmonia.krakow.pl
tel. +48 12 429 13 45

PLACES WORTH YOUR TIME