Jom Riszon – niedziela w Starej Synagodze. 6.10.2019, godz. 9.00-16.00

0

6 PAŹDZIERNIKA 2019, GODZ. 9.00-16.00
STARA SYNAGOGA
UL. SZEROKA 24

KRAKÓW

W PROGRAMIE:

9.00-16.00 Zwiedzanie wystaw Dzieje i kultura żydów krakowskichi PrzeMieszczanie. Kazimierzanin.
11.00 Polskie i krakowskie korzenie Izraela– wykład (sala edukacyjna). Prowadzenie: dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, historyk, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego.
12.30 Zaginione kolegium, czyli gdzie król Kazimierz Wielki postanowił wznieść gmach dla Uniwersytetu– wykład (sala edukacyjna). Prowadzenie: dr hab. Marcin Starzyński, historyk, pracownik naukowy Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii UJ.
14.00 Przestępczość żydowskiego marginesu społecznego w Krakowie– wykład (sala edukacyjna). Prowadzenie: dr Przemysław Zarubin, historyk, badacz dziejów krakowskich Żydów, pracownik naukowy Zakładu Historii Żydów, Instytut Judaistyki UJ.
17.00 Promocja książki autorstwa Prof. Czesława Brzozy Żydzi Krakowa międzywojennego. Kalendarium(wyd. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2018). Organizatorzy spotkania promocyjnego: Muzeum Krakowa, Instytut Historii UJ oraz Instytut Judaistyki UJ.

W tym dniu wstęp do muzeum i udział w programie bezpłatne.

ZAPRASZAMY!!!

Tekt i foto: Muzeum Historyczne Kraków

PLACES WORTH YOUR TIME