KL Plaszow

0

Od 15 listopada 2017 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do oglądania wystawy plenerowej „KL Plaszow”.
Wystawa  jest prezentowana na terenie poobozowym.  Pomiędzy ul. Kamieńskiego i Wielicką, w miejscach ważnych dla historii obozu ustawiono 19 tablic. Przedstawiają m.in. plac apelowy, baraki mieszkalne, miejsca egzekucji, obszar gospodarczy, warsztaty.
Wystawa opowiada o KL Plaszow za pomocą archiwalnych zdjęć, fragmentów relacji więźniów i krótkich informacji historycznych. Na niemal wszystkich planszach kolorem sepii z czarno-białego tła wydobyte są postacie ludzi i obiekty, do których odnosi się opis.
Celem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym historii KL Plaszow poprzez wpisanie w odbiór neutralnego krajobrazu wiedzy o tragicznej przeszłości tego miejsca.

Autorami wystawy są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Kolektyw Kuratorski działający w ramach Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, utworzonego na Wydziale Polonistyki UJ.

Wystawa powstała w ramach projektu pt. Opracowania studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Badania archeologiczne na terenie dawnego KL Plaszow

W latach 2016-2017 teren dawnego KL Plaszow stał się przedmiotem badań archeologicznych. Działając w trosce o teren poobozowy, jako autentyczne miejsce-świadka historii przygotowane, prace badawcze oprócz klasycznych dla archeologii metod (prospekcji powierzchniowych i wykopalisk), uwzględniały szereg badań nieinwazyjnych, wykorzystujących metody zaczerpnięte z geofizyki. Całość prac podzielono na dwa etapy.
W ramach pierwszego z nich wykonano m. in. zdjęcia powietrzne i skanowanie laserowe powierzchni obozu oraz badania geomagnetyczne. Analiza wyników umożliwiła precyzyjne określenie lokalizacji niektórych elementów infrastruktury obozowej, np. muru Nowego Cmentarza Żydowskiego, czy śladów niwelacji wykonanych pod poszczególne baraki oraz porównanie ich do archiwalnych planów obozu. W dalszym toku prac, dzięki zastosowaniu metod badań nieinwazyjnych (metody elektrooporowa, elektromagnetyczna oraz georadarowa) możliwe było wstępne zbadanie charakteru nawarstwień archeologicznych w miejscach, które następnie poddano badaniom wykopaliskowym. Pozwoliły one na wskazanie możliwych pozostałości po zabudowaniach, których ślady nie zachowały się na powierzchni ziemi. Na wiosnę 2017 roku zrealizowano badania powierzchniowe, polegające na przejściach całego terenu z zastosowaniem prospekcji wykrywaczami metali. W trakcie badań udało się pozyskać zbiór kilkudziesięciu przedmiotów, które historycznie związane są z obozem. Były to m. in. naczynia emaliowane, fragmenty drutu kolczastego, czy pozostałości po dawnej amunicji do niemieckich karabinów K98k, zwanych potocznie od nazwiska producenta Mauserami.
Pomiędzy majem a końcem lipca 2017 roku na trenie byłego obozu przeprowadzono wykopaliska archeologiczne. Ich celem było rozpoznaniu topografii (rozmieszczenia poszczególnych budynków obozu) i określenie stopnia zachowania reliktów architektury na terenie dawnego obozu. W trakcie prac odsłonięto podmurówki baraku mieszkalnego i budynków szpitalnych, rynsztoki umywalni i pralni oraz pozostałości obozowej kuchni czy drukarni. Odsłonięto także fragmenty chodników, brukowane macewami oraz relikty obozowej kanalizacji. Dzięki wykopaliskom pozyskano unikatowy zbiór ponad 3000 przedmiotów związanych z historia KL Plaszow. Szczególną uwagę zwracają przedmioty osobiste ofiar obozu- fragmenty grzebieni, szczoteczka do zębów oraz naczynia i sztućce oraz zachowane fragmenty plakietek z gwiazdą Dawida.
Obecnie wyniki badań wykopaliskowych są w trakcie opracowywania. Efekty prac zostały uwzględnione w scenariuszu powstającego upamiętnienia Muzeum-Miejsce Pamięci KL Plaszow.

Badania zostały przeprowadzone na zlecenie i przy udziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach projektu pt. Opracowania studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Program

Otwarcie wystawy plenerowej „KL Plaszow”
Kraków, 15 listopada 2017 r., Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

12.00 – 12.10 – Dyrektor Michał Niezabitowski wita zaproszonych gości

12.10 – 12.20 – Wystąpienie Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa.

12.20 – 12.30 – Wystąpienie Jarosława Sellina Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

12.30 – 12.45 – Prezentacja podsumowującą badania archeologiczne wykonane w latach 2016 – 2017 na terenie byłego KL Plaszow, archeolog MHK Kamil Karski.

12.50 –przejazd zaproszonych gości na teren byłego obozu i uroczyste otwarcie wystawy „KL Plaszow”, z udziałem: Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, Jarosława Sellina Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członków Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow i mediów.

Działanie w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z dawnym KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK”, dofinansowanego także przez Gminę Miejską Kraków, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  w latach 2016 i 2017.

PLACES WORTH YOUR TIME