Kolekcja w kwarantannie

0

Kolekcja w kwarantannie
badania Nasze życie w czasach zarazy
Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Akcją Kolekcja w kwarantannie rozpoczynamy przygotowania do stworzenia zbioru przedmiotów, które zaświadczą o sposobach radzenia sobie z dziwną rzeczywistością, w jakiej się znaleźliśmy.

Wierzymy, że rzeczy pomogą nam w przyszłości opowiedzieć o tym, co teraz przeżywamy. Ponieważ jednak nie możemy obecnie prowadzić aktywnej zbiórki przedmiotów, zapraszamy do dzielenia się swoimi zbiorami w formie online. Wspólnie wybierzemy rzeczy, które mogłyby się znaleźć w zbiorze związanym z czasem zarazy. Te, które wysunęły się na pierwszy plan i te, które wkradły się do naszej codzienności, zmieniając nasze domowe praktyki. Zapraszamy zatem do dzielenia się zdjęciami przedmiotów (także nagraniami dźwiękowymi i filmowymi, dokumentującymi sposoby ich użycia). Do śledzenia powstającej kolekcji, komentowania, zabierania głosu. Marzymy, że Kolekcję w kwarantannie będziemy mogli pokazać w przyszłości na wystawie.

Link do grupy Kolekcja w kwarantannie na portalu Facebook.

O BADANIACH

Badania Nasze życie w czasach zarazy są próbą zbudowania pamięci o niecodziennym czasie, jakim jest życie w czasach pandemii. W tym celu stworzyliśmy anonimowy kwestionariusz z pytaniami o codzienność, w którym prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami i spostrzeżeniami. To moment na chwilę refleksji nad tym, co dla nas w obecnej sytuacji jest ważne. W ankiecie wzięło udział już prawie 1500 osób. Została również przetłumaczona na Polski Język Migowy, dzięki czemu mamy nadzieję dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców, którzy zechcieliby podzielić się z nami swoimi refleksjami na temat przeżywania kwarantanny.

 KWESTIONARIUSZ DO BADANIA

O badaniach słowami jednej z pomysłodawczyń, Olgi Błaszczyńskiej
Więcej informacji i podstrona projektu

WYCINKI Z BADAŃ

Już pierwsze odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania dały nam silne poczucie, że dzielenie się swoim doświadczeniem może mieć wymiar wspierający. Dlatego co tydzień, na podstawie informacji, które wyczytujemy z ankiet, opracowujemy i publikujemy krótkie wycinki z badań, w których próbujemy opowiedzieć o tym, czego doświadczamy w czasach pandemii. O tym jak sobie radzimy, jak żyjemy, jak się zmieniamy.

Dotychczasowe wycinki:

Przemoc
Co słychać, Dorota Majkowska-Szajer
Jak się czujesz?, Olga Błaszczyńska
Strategie dezynfekcji, Katarzyna Piszczkiewicz
W czterech ścianach, Agnieszka Marczak

PLACES WORTH YOUR TIME