Kraków w książkach fotograficznych – spotkanie z Łukaszem Gorczycą i Adamem Mazurem

0

15 stycznia 2020 r., godz. 18.00, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25.

Każdy fotograf, odwiedzający stolicę Małopolski, staje przed nie lada wyzwaniem
– jak oddać piękno miasta, jego magię i bogatą historię. Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład „na poły performatywny” Łukasza Gorczycy i Adama Mazura, pomysłodawców i współkuratorów wystawy
Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych prezentowanej obecnie w Galerii MCK. 

Podczas spotkania Łukasz Gorczyca i Adam Mazur będą chcieli przyjrzeć się wybitnym dziełom polskich oraz zagranicznych mistrzów i mistrzyń kamery, od początku wieku XX do czasów nam współczesnych. W spotkaniu weźmie udział gość specjalny, jak to jest zwyczajowo przyjęte na performatywnych wykładach fotoklubowych.

W dniu wykładu od godz. 17.00 bilet wstępu na wystawę Fotoblok będzie kosztował
tylko 2 złote.

Łukasz Gorczyca – historyk sztuki, autor artykułów i książek o sztuce współczesnej,
m.in. Bałwan w lodówce, W połowie puste, Szyja. Współzałożyciel galerii Raster w Warszawie.

Adam Mazur – historyk sztuki i amerykanista, wykłada na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu, redaktor naczelny magazynu „BLOK”, autor książki Okaleczony świat. Historie fotografii Europy Środkowej 1838-2018.

PLACES WORTH YOUR TIME