Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana

0

  1. ROCZNICA WYBUCHU

POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

(1943-2019)

Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana

pokaz filmu dokumentalnego

w reżyserii

Joanny Dylewskiej

 ŚRODA, 17 KWIETNIA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME