Muzeum Narodowe w Krakowie

0

Wystawa „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich” obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w roku 1801 w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską.

„Od początku swego istnienia muzeum księżny Izabeli miało stanowić dobro narodowe, repozytorium pamiątek patriotycznych oraz artystycznych dla przyszłych pokoleń. Zbiory Muzeum Czartoryskich zarazem doskonale wpisują się w europejską historię muzealnictwa, a ich pierwotny charakter – Kunstkamery – nadal jest widoczny. Wielokrotnie powtarza się, że dzieje Muzeum Książąt Czartoryskich to paralela historii Polski, a jednocześnie historii polskiego kolekcjonerstwa i mecenatu kulturalnego. Zbiory te, przeniesione w czasie powstania listopadowego (1831) do Sieniawy, a następnie do Paryża, wydatnie wzbogacone o liczne nowe nabytki przez księcia Władysława Czartoryskiego, wnuka Izabeli, zostały przez niego ulokowane w Krakowie, w otwartym w roku 1876 Muzeum Książąt Czartoryskich. Od roku 2016 stanowią własność Państwa i pozostają pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie” – pisze Dyrektor MNK dr hab. Andrzej Betlej w katalogu do wystawy.

Wystawa umieszczona w ogromnej sali Arsenału prezentuje wielkie bogactwo Kolekcji Książąt Czartoryskich, obejmującej sztukę starożytną, polskie i europejskie malarstwo, rzemiosło artystyczne, militaria, pamiątki po sławnych ludziach, ryciny, rękopisy iluminowane, dokumenty historyczne i starodruki. Najstarsze muzealia powstały ok. 4000 lat temu, najmłodsze – w XIX wieku.

Ekspozycję otwierają portrety twórców Muzeum: księżnej Izabeli Czartoryskiej i księcia Władysława Czartoryskiego, oraz klucze do pierwszych w Polsce budynków muzealnych: Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego. Po środku sali, na tle przepięknego arrasu brukselskiego z XVI wieku nazywanego „Złotym deszczem” znajdują się rzeźby grecko-rzymskie i sarkofagi egipskie.

PLACES WORTH YOUR TIME