Nie żyje biskup Tadeusz Pieronek. „W wieku 84 lat odszedł do Domu Ojca śp. Ks. Biskup Tadeusz Pieronek”

0

Nie żyje biskup Tadeusz Pieronek. „W wieku 84 lat odszedł do Domu Ojca śp. Ks. Biskup Tadeusz Pieronek” – poinformował proboszcz Katedry na Wawelu ks. Prałat Zdzisław Sochacki.

Tadeusz Pieronek urodził się 24 października 1934 r. w Radziechowach. Święcenia  kapłańskie  przyjął  26 października 1957 r. w kościele św. Michała w Krakowie  z rąk  arcybiskupa  Eugeniusza Baziaka

Bp Tadeusz Pieronek był doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu prawa kanonicznego. Habilitacji dokonał na Akademii Teologii Katolickiej w Krakowie. Z ramienia Stolicy Apostolskiej od 1990 r. uczestniczył w rokowaniach z rządem RP w sprawie zawarcia konkordatu.

Od 1987 był krajowym duszpasterzem prawników. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1998-2004.

Od 1965 roku należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W latach 1974–1980 był prodziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. W 1990 r. został członkiem-założycielem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz członkiem Consiglio Direttivo Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Rozwoju Prawa Kanonicznego. Tadeusz Pieronek należał również do składu Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz do Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

PLACES WORTH YOUR TIME