Nowe spojrzenie na Europę Środkową – spotkanie z Emilem Brixem

0

12 marca 2020 r., godz. 18.00, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25.

Dlaczego od Europy Środkowej ma dzisiaj zależeć przyszłość naszego kontynentu? Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z Emilem Brixem, austriackim dyplomatą i historykiem, współautorem książki pt. Nowe spojrzenie na Europę Środkową przygotowanej przez Wydawnictwo MCK. Rozmowę poprowadzi prof. Jacek Purchla. Partnerem wydarzenia jest Austriackie Forum Kultury.

Istnieją dwa główne poglądy na temat Europy Środkowej. Dla jednych jest ona historią sukcesu ostatnich dziesięcioleci i pokojowej transformacji politycznej oraz zintegrowania  z zachodnioeuropejskimi strukturami gospodarczymi. Dla innych nadal uchodzi za podzielony i częściowo zmarginalizowanym region, strefę buforową na peryferiach Zachodu, gdzie stabilność polityczną można osiągnąć jedynie za cenę narodowego populizmu.

Erhard Busek i Emil Brix, dwaj austriaccy misjonarze idei Europy Środka, od lat podkreślają silne poczucie wspólnoty cywilizacyjnej narodów dawnej monarchii Habsburgów i sztuczność jałtańskiego porządku. W 1986 roku opublikowali w Wiedniu profetyczny manifest zatytułowany Projekt Mitteleuropa – odosobniony akt solidarności z pozostawionymi na wschodzie narodami przerzucony ponad żelazną kurtyną. Dzisiaj staraniem Wydawnictwa MCK ukazuje się ich ostatnia książka pt. Nowe spojrzenie na Europę Środkową jako piętnasty tom serii wydawniczej Biblioteka Europy Środka pod redakcją prof. Jacka Purchli.

Czy i dzisiaj wiedeńczycy trafnie diagnozują naszą szczególną rolę w przyszłości Europy? Dlaczego Kraków – wielkie środkowoeuropejskie ognisko kultury – nie mógłby zostać ogłoszony drugą stolicą Unii Europejskiej? Czy migracje można wykorzystać jako narzędzie do uzupełnienia niedoborów na europejskim rynku pracy? Czy polski hydraulik jest odpowiedzialny za Brexit? Jak na nowo tchnąć ducha w europejski projekt?

Autorzy uważnie przyglądają się procesom przemian, które od magicznego 1989 roku dokonały się w Europie Środkowej oraz kreślą perspektywy politycznego, społecznego  i gospodarczego rozwoju całego regionu w chwili, gdy Europa w następstwie wielkiego rozszerzenia na Wschód, ponownie staje w obliczu próby. Książkę z niemieckiego przełożyła Anna Śliwa.

Emil Brix – dyplomata i historyk (doktorat na Uniwersytecie Wiedeńskim). W latach 1990–1995 Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie, w latach 2010–2015 ambasador Austrii w Wielkiej Brytanii, a następnie, do 2017 roku ambasador Austrii w Rosji. Od 2017 roku rektor Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Jest także wiceprezesem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa w Wiedniu. Doktor honoris causa uniwersytetów w Klużu-Napoce  i Drohobyczu. Zajmuje się przede wszystkim historią Austrii i Europy Środkowej w XIX i XX wieku oraz problematyką społeczeństwa obywatelskiego w Europie; autor wielu publikacji  o tej tematyce.

Książkę Nowe spojrzenie na Europę Środkową można zakupić w księgarni internetowej MCK.

Partnerem spotkania jest Austriackie Forum Kultury.

PLACES WORTH YOUR TIME