NZS po latach. Czy było warto?

0

ZAPRASZA NA DEBATĘ W RAMACH KRAKOWSKIEGO KOLOKWIUM

NZS po latach. Czy było warto?

sala audytoryjna Kupferhaus, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35)
12 grudnia 2017 (wtorek), godz. 18.00

Udział w debacie wezmą: dr Marek Lasota oraz Jan Maria Rokita.
Rozmowę poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

W okresie Polski Ludowej, w 1977 r. w Krakowie młodzież akademicka powołała Studencki Komitet Solidarności. Gdy trzy lata później powstało Niezależne Zrzeszenie Studentów, środowisko krakowskie odegrało w nim ważną rolę, czego przykładem może być wybór Jarosława Guzego z Uniwersytetu Jagiellońskiego na pierwszego prezesa NZS. Ta sprzeciwiająca się nadużyciom komunistycznej władzy organizacja z założenia nie definiowała się ideologicznie, dzięki czemu skupiała osoby o różnych poglądach. Po 1989 r. drogi wielu dawnych działaczy rozeszły się.
O ocenę wartości inicjatywy sprzed lat i o to co pozostało z dawnej atmosfery NZS zapytamy byłych, krakowskich działaczy tej organizacji.

Krakowskie kolokwium to cykl debat na ważne tematy dotyczące historii i współczesności Krakowa. Nazwa kolokwium pochodzi od łacińskiego wyrazu colloquium, czyli rozmowa. Muzealne kolokwium to miejsce wymiany poglądów na tematy związane z Krakowem, najczęściej w szerszym kontekście ogólnopolskim i europejskim. To forum prezentacji różnorodnych myśli i koncepcji w zabytkowych wnętrzach muzealnych. Uczestnikami debat są znani przedstawiciele świata nauki i kultury Krakowa oraz najważniejszych polskich ośrodków naukowych. Spotkania te popularyzują aktualny stan wiedzy na temat miasta oraz inspirują do samodzielnego odkrywania go na nowo.

PLACES WORTH YOUR TIME