OBRAZ WOJNY W TWÓRCZOŚCI SWIETŁANY ALEKSIJEWICZ

0

FUNDACJA JUDAICA

26 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2019 OBRAZ WOJNY w twórczości Swietłany Aleksijewicz, noblistki z 2015r. 

spotkanie z Leszkiem Wołosiukiem pisarzem i tłumaczem

Poniedziałek, 12października 2020r. godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME