PREZENTACJA SCENARIUSZA MUZEUM – MIEJSCA PAMIĘCI KL PLASZOW

0

17 października (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do Fabryki Emalia Oskara Schindlera na spotkanie, podczas którego zaprezentowany zostanie scenariusz Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow.
O pracy nad dokumentem, poprzedzonej kwerendą przeprowadzoną w archiwach polskich i zagranicznych oraz badaniami archeologicznymi opowiedzą: Monika Bednarek (Muzeum Krakowa) i Marta Śmietana (Muzeum Krakowa).

W rozmowie, zaplanowanej po prezentacji, uczestniczyć będą również autorzy scenariusza: Karolina Ożóg(Muzeum Krakowa), Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa), Ryszard Kotarba (IPN), Kamil Karski (Muzeum Krakowa).

PLACES WORTH YOUR TIME