PROF. DR HAB. ANDRZEJ SZCZERSKI DYREKTOREM MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

0

3 stycznia 2020 roku prof. dr hab. Andrzej Szczerski rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie na stanowisku dyrektora.  

– Kierowanie Muzeum jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem. Chciałbym, aby w trakcie mojej kadencji rozwinęło ono działalność, doceniając własną 140-letnią tradycję, ale i patrząc w przyszłość – mówi prof. dr hab. Andrzej Szczerski, nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wśród zadań, które dyrektor stawia przed sobą, jest nie tylko działalność wystawiennicza, badawcza i edukacyjna, ale także inwestycyjna – adaptacja budynku dawnego hotelu „Cracovia” na potrzeby oddziału poświęconego architekturze i designowi. Prof. dr hab. Andrzej Szczerski podkreśla także chęć dalszego rozwoju zespołu MNK, zarówno w kwestii awansu zawodowego, jak i warunków pracy.

*

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski jest historykiem i krytykiem sztuki, wykładowcą i kierownikiem muzealniczych studiów kuratorskich (2005–2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St. Andrews w Wielkiej Brytanii (2004). Stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Università per Stanieri w Perugii i School of the Art Institute w Chicago. Uzyskał także stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz granty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Laureat Nagrody Miasta Krakowa (1996) i Nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 roku otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski jest autorem wielu publikacji, m.in.: Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1939 (Łódź 2010), Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku (Kraków 2015), Views of Albion. The Reception of British Art and Design in Central Europe (1890–1918) (Oxford 2015), Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (Kraków 2018). Był też kuratorem wystaw m.in. Śladami prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2006), Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie (2009), Modernizacje 1918–1939. Czas przyszły dokonany w Muzeum Sztuki w Łodzi (2010), The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli (2011), Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm w Muzeum Architektury we Wrocławiu (2016), a także wystawy #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017).

Od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2018 roku pełnił funkcję wicedyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Krakowie.

PLACES WORTH YOUR TIME