Protokół z posiedzenia jury konkursu literacko – krytycznego „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński”

0

W dniu 29 kwietnia 2019 roku w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się posiedzenie jury konkursu literacko – krytycznego „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński”, w składzie:

Piotr Dmochowski

Joanna Gościej- Lewińska

Krzysztof Niedźwiedzki

Robert Kasprzycki

Zbigniew Grzyb

Po zapoznaniu się ze 100 pracami nadesłanymi na Konkurs jury wyłoniło laureatów.

W kategorii prac uczestników Konkursu w wieku do lat 17 jury postanowiło przyznać:

Pierwszą Nagrodę

Sabinie Augustyn – praca bez tytułu

Wyróżnienia

Ignacemu Kamińskiemu – praca bez tytułu

Janowi  Waligórze – praca pt. „Zagadka katedry”

Annie Wójcik – praca pt. „Ważne jest to, co ukazuje się naszej duszy (…)”

W kategorii prac uczestników w wieku powyżej 17 roku życia jury postanowiło przyznać:

Pierwszą Nagrodę

Jakubowi Grabowskiemu – praca bez tytułu

Wyróżnienia

Kamilowi Menke – praca pt. „Beksińskiemu wszystko wolno”

Grzegorzowi Koszewskiemu – praca pt. „Przyjaciel”

Pawłowi Furgałowi – praca pt. „Szkic o Beksińskim”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie. Jednocześnie informujemy, że o terminie i miejscu uroczystej Gali wieńczącej Konkurs, podczas której zostaną wręczone nagrody, osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione odrębnym pismem.

 

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME